pixel Projektowanie wiertnic SOLIDWORKS – case study

04 / 01 / 2018

DPS Software

Projektowanie wiertnic – korzyści z wykorzystania rozwiązań SOLIDWORKS – Case Study

Firma Paranthaman Exporters bazuje na produktach SOLIDWORKS do projektowania i analizy, aby przyspieszyć tworzenie oraz sprawdzanie poprawności projektów przygotowywanych na zamówienie wiertnic do wydobycia, przetwórstwa ropy i gazu, jak również do innych zastosowań.

Założona w roku 1972 Paranthaman Exporters zaprojektowała, wyprodukowała i wyeksportowała ponad 350 wiertnic do różnych krajów na całym świecie. Firma postanowiła wykorzystać zapotrzebowanie na sprzęt wydobywczy i budowlany na rynkach rozwijających się, poszerzając asortyment wyrobów wiertniczych do użytku przy poszukiwaniu złóż i w zastosowaniach geotechnicznych. Do nowych zastosowań należą: wiertnice do studni wodnych, wiertnice do palowania, wiertnice geotechniczne, wiertnice do otworów strzałowych, zestawy do wierceń rdzeniowych, wiertnice z odwrotnym płukaniem i inne rodzaje wiertnic niestandardowych.

Do roku 2011, firma Paranthaman Exporters tworzyła projekty komponentów wiertnic i sprawdzała ich poprawność, korzystając z narzędzi AutoCAD®. Rosnące wymagania klientów — między innymi w zakresie szybszego opracowywania projektów, przeglądania ich w technologii 3D i weryfikowania wydajności wiertnic z wykorzystaniem technologii symulacyjnej analizy metodą elementów skończonych (Finite Element Analysis, FEA) — skłoniły firmę do przejścia z technologii 2D na 3D, jak mówi szef działu projektowego Ramesh Rajamani.

Skrócenie czasu projektowego o 50%

„W technologii 2D zaprojektowanie wiertnicy na zamówienie trwało co najmniej 30 dni, a klienci oczekiwali skrócenia tego czasu o połowę” — przypomina sobie Ramesh. „Aby poprawić swoją konkurencyjność, musieliśmy przyspieszyć proces tworzenia i sprawdzania poprawności projektów metodą FEA oraz wyeliminować problemy z produkcją, które są charakterystyczne dla wytwarzania urządzeń projektowanych w technologii 2D”.

Firma wybrała oprogramowanie SOLIDWORKS, ponieważ jest ono łatwe w użytkowaniu, zapewnia dostęp do w pełni zintegrowanych narzędzi symulacyjnych FEA i charakteryzuje się najlepszą relacją jakości do ceny.

„SOLIDWORKS to najpopularniejsze w Indiach, bardzo przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do projektowania 3D” — mówi Ramesh. „Oprogramowanie SOLIDWORKS jest również używane przez większość naszych klientów i partnerów”.

Wyższa wydajność i mniej problemów na produkcji

„Klienci oczekują od nas wykonania wszystkich rysunków produkcyjnych w ciągu 15 dni” — informuje Ramesh. „Pracując w technologii 2D, nie byliśmy w stanie ukończyć rysunków wiertnicy w czasie krótszym niż 30 dni. Dzięki wdrożeniu rozwiązania SOLIDWORKS zyskaliśmy zdolność spełniania wymagań klientów w niemalże każdej sytuacji i skróciliśmy czas projektowania o 50%, co znacząco poprawiło naszą konkurencyjność.

„Udało nam się także wyeliminować problemy z produkcją i montażem, jak również związane z nimi przeróbki, które były powszechne w przypadku technologii 2D. To zasługa między innymi narzędzi do wykrywania przenikania/kolizji, dzięki którym sprawnie rozwiązujemy wszelkie problemy z odstępami i wyrównaniem w 3D” — dodaje Ramesh.

Zmniejszenie wagi wiertnic dzięki liniowej analizie naprężeń statycznych

Za pomocą oprogramowania SOLIDWORKS Simulation Professional przeprowadzamy analizy nie tylko na komponentach krytycznych, ale też na każdym podzespole wiertnicy. Ta zdolność pozwala nam zmniejszyć wagę wiertnic o 10%, bez utraty wytrzymałości i wydajności oraz ograniczenie użycia materiałów i powiązanych kosztów w procesie.” – Ramesh Rajamani, szef działu projektowego.

Poprawa produktywności wiertnic

Ponieważ praca w technologii 3D jest szybsza, firma może przeznaczać zasoby na opracowywanie i udostępnianie instrukcji technicznych. Wykorzystuje ona także pliki SOLIDWORKS eDrawings do przekazywania klientom z całego świata informacji projektowych, a ponad- to w przynajmniej jednym przypadku firma dokonała takich udoskonaleń sprzętu, że potrzeba teraz mniejszej liczby operatorów do jego obsługi.

„Zamiast operatora i trzech pomocników wystarczy sam operator do obsługi naszej wiertnicy PRD Auto Loader, przeznaczonej do wiercenia studni wodnych, ponieważ zautomatyzowaliśmy ramię w celu ułatwienia obsługi żerdzi” — mówi Ramesh. „Przyrost wydajności związany z przejściem na platformę SOLIDWORKS pozwolił nam wprowadzać tego rodzaju innowacje, z korzyścią dla naszych klientów”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami