pixel Przyszłość komunikacji technicznej jest w zasięgu ręki już dzisiaj - DPS Software

30 / 11 / 2015

DPS Software

Przyszłość komunikacji technicznej jest w zasięgu ręki już dzisiaj

Modernizacja komunikacji technicznej z wykorzystaniem danych CAD 3D.

W dzisiejszych czasach firmy produkcyjne zautomatyzowały swoje procesy projektowo-inżynieryjne, aby szybciej i wydajniej wprowadzać produkty na rynek. Jednak w wielu firmach komunikacja techniczna — tworzenie danych technicznych wspierających produkt — pozostaje zbyt mało zautomatyzowana i niezsynchronizowana z procesem projektowania. Teraz możesz poprawić tę sytuację poprzez włączenie procesu tworzenia dokumentacji technicznej do procesu projektowania i sprawić, że będą przebiegały równocześnie. Innowacyjne i wydajne narzędzie firmy DS SOLIDWORKS, dedykowane do tworzenia graficznej komunikacji technicznej, może pozwolić każdej osobie zaangażowanej w tworzenie komunikacji technicznej bezpośrednio modyfikować przeznaczenie danych CAD 3D w celu stworzenia zawartości graficznej w 2D i 3D.

Możliwości  biznesowe

Firmy zajmujące się projektowaniem produktów inwestują znaczną ilość czasu i pieniędzy w badania i rozwój oraz strategie produktowe. W ten sposób mogą się wyróżnić  i  pozostać konkurencyjne.

Dziś konieczne są podobne inwestycje w komunikację techniczną. Staje się ona coraz bardziej niezbędna dla sposobu, w jaki firmy wyróżniają się i pozostają konkurencyjne.

komunikacja techniczna jest procesem tworzenia instrukcji obsługi, instrukcji montażu, diagramów i innych danych technicznych dotyczących produktu. Dane te pomagają ludziom montować i sprzedawać produkty, korzystać z nich, rozwiązywać związane z nimi problemy i czerpać przyjemność z korzystania z nich.

Materiały związane z komunikacją techniczną stanowią integralną część całego produktu oraz wiedzy i doświadczenia jego producenta. Dokumentacja techniczna jest często pierwszym kontaktem klientów z produktami. Czy się tego chce, czy nie, wielu klientów oceni firmę na podstawie jakości jej dokumentacji technicznej. Skuteczna komunikacja techniczna jest zatem koniecznością, a nie ewentualnym dodatkiem.

Skuteczna komunikacja techniczna może zmniejszyć koszty związane z projektowaniem,  produkcją,  montażem,  sprzedażą  i pomocą  techniczną.  Na przykład:

 • Dobre instrukcje montażu mogą zmniejszyć straty spowodowane błędami w produkcji. Dobre instrukcje na opakowaniach mogą zmniejszyć straty wynikające z upuszczenia lub uszkodzenia towarów podczas
 • Szczegółowy model nowego, opracowywanego projektu może pomóc zespołowi ds. przedsprzedaży szybciej sfinalizować zamówienia przedpremierowe.
 • Krótka, animowana prezentacja produktu może pomóc klientowi w rozwiązaniu problemu, zapobiegając potrzebie połączenia się z pomocą techniczną

Niestety wiele firm nie jest w stanie stworzyć wystarczająco szybko i tanio takich materiałów komunikacji technicznej, które oszczędzają czas, pieniądze oraz pozytywnie wpływają na wizerunek marki. Nie potrafią stworzyć tych materiałów na wczesnym etapie cyklu życia produktu, na którym ich dostępność mogłaby pomóc w zwiększeniu sprzedaży lub obniżeniu kosztów. Nie potrafią także stworzyć ich wystarczającej ilości — na przykład do użycia w dopasowanych do klienta ofertach sprzedaży przygotowywanych dla potencjalnych kluczowych klientów.

Większość firm jest ograniczona przez przestarzałe procesy tworzenia komunikacji technicznej. W rezultacie skuteczna komunikacja techniczna często jest lekceważona w procesie produkcji — podczas gdy powinna być częścią projektu każdego produktu.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Aberdeen Group* najlepsze w swojej klasie firmy, które przyjęły odpowiedni rodzaj automatyzacji i praktyk w zakresie dynamicznej publikacji, osiągnęły znaczące korzyści biznesowe. Obejmują one:

 • Wzrost wyników w zakresie zadowolenia klientów przez ostatnie 12 miesięcy o 23%
 • Spadek liczby zapytań kierowanych do działu obsługi klienta o 20%
 • Wzrost dochodów ze sprzedaży produktów o 18%

Jeśli zainwestowałeś w modernizację projektu produktu za pomocą oprogramowania CAD 3D, masz już surowce do usprawnienia i uproszczenia komunikacji technicznej: dane CAD  3D.

Wyobraź sobie, że Twoja firma mogłaby wyposażyć inżynierów i innych pracowników w możliwość zarządzania oraz łatwego modyfikowania danych CAD 3D. Mógłbyś wówczas wykorzystać komunikację techniczną jako narzędzie do realnego rozwoju swojego biznesu.

Wyzwanie: trudna sytuacja pracy inżynierów

Niestety, jeśli Twoja  firma jest jak większość innych, jej inwestycje w dane CAD  3D są zamknięte w dziale inżynieryjnym. Tymczasem potrzeby i umiejętności w zakresie komunikacji technicznej rozkładają się na całą firmę.

Inżynierowie posiadają dane projektowe i są odpowiedzialni za ich spójność. Wielu    z nich tworzy materiały komunikacji technicznej w ramach swoich obowiązków.

Jednak wielu pracowników i działów poza sektorem inżynieryjnym również tworzy treści komunikacji technicznej dla wielu różnych potrzeb. W rezultacie inżynierowie są zalewani mnóstwem próśb od pracowników innych   działów o te same dane. Zabiera to czas przeznaczony na projektowanie, ponieważ inżynierowie przestają tworzyć  zrzuty  ekranu,  widoki  rozstrzelone  oraz  rysunki dla innych pracowników. Często inżynierowie nie widzą owoców swojej pracy, co zazwyczaj obniża dla nich priorytet takich    próśb.

Istnieją  też  inne  problemy.  Pracownicy  zajmujący  się  tworzeniem  treści  często pracują z różnymi, zebranymi razem narzędziami, w tym dwuwymiarowymi rysunkami opracowanymi  przy  użyciu  systemów  CAD,  fotografią  cyfrową  i  translatorami plików.

Do gotowego dokumentu prowadzi zbyt wiele niezautomatyzowanych etapów i zdecydowanie zbyt wiele działań wykonywanych kilkakrotnie.

Usprawnianie procesów

Proces tworzenia komunikacji technicznej nie jest nigdy zsynchronizowany z procesem projektowania. Tworzenie treści odbywa się sekwencyjnie, a nie równocześnie z projektowaniem produktów i procesów, ponieważ jest uzależnione od prawie gotowych produktów. Zmiana produktu wymaga ręcznego dokonywania zmian w materiałach komunikacji technicznej. Pracownicy zajmujący się   tworzeniem treści niechętnie pracują z danymi projektu na wczesnym etapie z powodu czasu i kosztów związanych ze zmianami na kolejnych etapach.

Z tego względu cały proces jest niewydajny, wolny i zakłóca pracę działu inżynieryjnego oraz całej firmy.

Firmy korzystają równolegle z inżynierii w celu usprawnienia i uproszczenia projektowania produktów i procesów. Jednak proces tworzenia dokumentacji produktu pozostaje wciąż nierównoległy z ich procesami  projektowania.

Oznacza to, że komunikacja techniczna utrudnia rozwój firmy i jej konkurencyjności, podczas gdy powinna ją   ułatwiać.

Równoczesna dokumentacja techniczna, nareszcie!

Wystarczy pomyśleć o możliwościach, jakie byłyby dostępne, jeśli firma mogłaby zautomatyzować swój proces tworzenia komunikacji technicznej i sprawić, aby był równoczesny z procesem projektowania. Tworzenie atrakcyjnej komunikacji technicznej mogłoby być łatwiejsze i szybsze dla wszystkich zaangażowanych w to pracowników. Możliwe byłoby tworzenie, dopracowywanie i publikowanie dokumentacji technicznej — zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej — gdy produkt jest dostępny. Możliwe byłoby ponownie wykorzystanie grafiki 2D i 3D oraz modyfikowanie jej na wszystkie sposoby, dzięki czemu praca nad każdym kolejnym projektem nie musiałaby się rozpoczynać od „zera”.

Gdy komunikacja techniczna dotrzymuje kroku projektowaniu produktu, można dostarczyć potrzebne materiały dokładnie w czasie i miejscu, w którym są potrzebne. Można byłoby powiadamiać o ważnej zmianie    inżynieryjnej w istniejącym produkcie lub pomóc zagranicznemu partnerowi zajmującemu się montażem w dotrzymaniu krótkiego terminu dla nowego produktu, który jest wprowadzany na rynek. Dział sprzedaży mógłby dać klientom możliwość zerknięcia na opracowywany projekt.

Pożegnaj utrudnienia, powitaj wymierne   korzyści. Równocześnie tworzona dokumentacja techniczna zmniejsza liczbę przeciwności przy wprowadzaniu produktów na rynek poprzez włączenie dokumentacji technicznej w proces projektowania, zamiast traktowania jej wyłącznie jako wniosek już po zakończeniu projektu. Z uwagi na fakt, że dokumentacja techniczna może bezpośrednio wykorzystywać dane CAD 3D, wszelkie zmiany w projekcie produktu są automatycznie odzwierciedlane na dalszych etapach procesu w dokumentacji. Oprogramowanie SOLIDWORKS® Composer firmy DS SolidWorks pozwala zrealizować tę wizję.

Program SolidWorks Composer jest oprogramowaniem 3D, które umożliwia inżynierom oraz  pozostałemu  personelowi bezpośredni dostęp do  danych w modelach CAD 3D i użycie ich do tworzenia zawartości graficznej dla materiałów komunikacji technicznej.

Dzięki strategii komunikacji technicznej opartej na programie SolidWorks Composer inżynierowie mogą napisać coś jeden raz dla wielu zastosowań. Szczegółowe dane zawarte w ich modelach CAD 3D umożliwiają niezależne tworzenie lepszej i atrakcyjniejszej dokumentacji wszystkim zaangażowanym w to osobom.

Personel nietechniczny bez umiejętności w zakresie oprogramowania CAD może bezpośrednio i zdalnie otwierać pliki CAD 3D przy użyciu znanych mu narzędzi. Inżynierowie i projektanci mogą szybciej tworzyć lepszą dokumentację poprzez bezpośrednią pracę z danymi CAD 3D. Nigdy więcej „sneakernet’u”. Mniej zmagania się z różnymi formatami plików. Mniej utraconych danych w procesie translacji.

Program SolidWorks Composer jest skojarzony z modelami CAD 3D. Z tego względu dokumenty i dane związane z komunikacją techniczną są automatycznie aktualizowane za każdym razem, gdy zmieniają się projekty.

Zadania, które wcześniej wymagały zaangażowania wielu pracowników, teraz przestają być już absorbujące. Proces tworzenia komunikacji technicznej odbywa się wreszcie równocześnie z procesem projektowania.

Projektowanie. Dokumentowanie. Dostarczanie. Z  łatwością

 Za pomocą programu SolidWorks Composer można radykalnie poprawić jakość, ilość i skuteczność materiałów komunikacji technicznej oraz ich atrakcyjność dla klientów.

Na przykład możliwe jest szybkie tworzenie lepszych instrukcji montażu przy użyciu widoku rozstrzelonego przedstawionego z różnych perspektyw. Można tworzyć lepsze instrukcje obsługi produktu, stosując więcej bardziej realistycznych grafik.

Można wyodrębniać rysunki CAD 2D bezpośrednio ze źródła (dane inżynieryjne), modyfikować je, dodawać do nich adnotacje i publikować gotową pracę — w ułamku czasu, jaki zajmowało to wcześniej. Można tworzyć profesjonalną, gotową dokumentację automatycznie za przyciśnięciem kilku przycisków.

Ponadto można odkryć nowy świat bardziej wizualnej komunikacji. Pomyśl o:

 • Tworzeniu wizualnych instrukcji montażu/demontażu, które są tak przejrzyste i szczegółowe, że nie wymagają żadnego tekstu. Można korzystać z tej samej dokumentacji w wielu zagranicznych oddziałach bez konieczności tłumaczenia jej, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów
 • Automatycznym generowaniu bieżących list materiałów (LM) z pomocą prostej komendy, w celu włączania ich do ofert lub instrukcji montażu.
 • Zaskoczeniu i zachwyceniu klientów dzięki interaktywnym, animowanym instrukcjom „how-to” zamieszczonym w sieci intranet lub na płytach CD dołączonych do produktów.
 • Tworzeniu zwycięskich ofert dzięki możliwości włączenia do nich świetnie wykonanych, interaktywnych modeli symulacyjnych zamiast samego

Za pomocą równoczesnej komunikacji technicznej można zrobić wszystko szybciej  i sprawniej. Jest mniej opóźnień, mniej problemów i mniej błędów.  Inżynierowie są mniej obciążeni pracą. Można tworzyć więcej lepszej dokumentacji przy użyciu tych samych zasobów.

Mnóstwo korzyści biznesowych

Zintegrowanie danych CAD 3D z procesem tworzenia komunikacji technicznej umożliwia osiągnięcie rzeczywistych korzyści biznesowych, w tym:

 • Szybsze wprowadzenie produktu na rynek. Można tworzyć dokumentację równolegle z projektowaniem i opracowywaniem produktu, więc produkty trafiają szybciej  na rynek
 • Niższe koszty, wyższe marże. Można przekazywać dane techniczne w jaśniejszy i bardziej wizualny sposób, obniżając koszty w całej firmie i optymalizując marże. W procesie produkcji ograniczane są straty: mniej upuszczonych lub uszkodzonych produktów podczas montażu. Prace inżynieryjne są bardziej wydajne, ponieważ zbędne trudności są ograniczone. Dział obsługi klienta obsługuje mniej zgłoszeń, ponieważ klienci mogą samodzielnie rozwiązać więcej problemów.
 • Większa satysfakcja z Można poprawić całkowitą jakość korzystania z produktu i satysfakcję z marki. Bogatsza dokumentacja i instrukcje montażu sprawiają, że klienci są bardziej samodzielni w użytkowaniu produktów. Będą mniej skłonni do poszukiwania informacji dotyczących pomocy w korzystaniu z Twojego produktu w Internecie lub innych niewiarygodnych źródłach informacji, które mogą wprowadzić  ich w  błąd.

Przyszłość komunikacji technicznej jest w zasięgu ręki już dzisiaj

Oprogramowanie SolidWorks Composer w przyjemny sposób przenosi Cię w nowy świat  profesjonalnej  dokumentacji technicznej.

Oprogramowanie SolidWorks Composer jest skojarzone z danymi CAD 3D   utworzonymi  za  pomocą  oprogramowania  CAD  firmy  SolidWorks,  z  którego korzysta ponad milion inżynierów na całym świecie. Oznacza to, że oprogramowanie SolidWorks Composer uzyskuje bezpośredni dostęp do plików w oprogramowaniu SolidWorks i je aktualizuje. Można otwierać także inne formaty danych CAD 3D,w tym CATIA®, Pro/Engineer®, STEP oraz IGES.

Oprogramowanie SolidWorks Composer jest łatwe w obsłudze zarówno dla inżynierów, jak i dla osób niebędących inżynierami. Wspólny język komunikacji technicznej może przyczynić się do większej kreatywności i lepszej współpracy.

Przyspiesza on i upraszcza tworzenie zarówno drukowanej jak i interaktywnej komunikacji technicznej. Oprogramowanie SolidWorks Composer gwarantuje szybkie i łatwe tworzenie fascynujących grafik 2D i 3D, które następnie można umieszczać bezpośrednio w narzędziach do publikowania należących m.in. do oprogramowania  Microsoft®    Office,  Adobe®    Acrobat®    i  Adobe Flash.

Oprogramowanie SolidWorks Composer jest łatwe do opanowania, a narzędzie SolidWorks Composer Player umożliwia użytkownikowi odbieranie i dostarczanie interaktywnej komunikacji w 3D zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

SolidWorks Composer ma niski całkowity koszt zakupu i użytkowania, który zazwyczaj zwraca się w czasie krótszym niż jeden rok. Można zacząć od niewielkiego zakresu — zautomatyzować jeden dział — i w ten sposób kontynuować rozwój. klienci uznali, że oprogramowanie SolidWorks Composer uczy nowych, kreatywnych rozwiązań: im więcej pracownicy z niego korzystają, tym więcej zastosowań dla niego znajdują.Szybsze osiągnięcie sukcesu produktu

Usprawnienie i uproszczenie komunikacji technicznej niesie ze sobą wiele korzyści — korzyści wykraczających daleko poza wyłącznie odciążenie przepracowanych  inżynierów.

Poprzez wykorzystanie informacji i inwestycji w dane CAD 3D firma może odciążyć wszystkich twórców treści, aby mogli tworzyć lepiej pracującą, skuteczniejszą komunikację  techniczną:

 • Inżynierowie mogą spędzać więcej czasu na projektowaniu i łatwiej tworzyć dokumenty techniczne w celu przekazywania swojej
 • Dyrektorzy działów mogą wykonać więcej pracy przy pomocy obecnego personelu, organizując sporadycznie dodatkowe szkolenia lub w ogóle je wykluczając.
 • Pracownicy zajmujący się tworzeniem treści mogą spędzać więcej czasu na skupieniu się na swojej pracy, a mniej na szukaniu i aktualizowaniu
 • Klienci, dystrybutorzy, partnerzy i inni użytkownicy produktów mogą korzystać z Twoich produktów w bardziej wydajny i ciekawy sposób.

Dynamiczne publikowanie za pomocą danych CAD 3D stanowi kolejny, naturalny etap w ciągłym ulepszaniu procesu projektowania. Pozwala użytkownikowi zamienić to, co często było jedynie wnioskiem po zakończeniu projektu – komunikację techniczną – w strategiczną okazję zarówno do zaoszczędzenia, jak i zarobienia większych pieniędzy oraz wywarcia doskonałego wrażenia na klientach.

Zacznij już dziś. Dzięki SolidWorks Composer to łatwiejsze niż myślisz.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami