pixel SOLIDWORKS Professional – wszystko co musisz wiedzieć!

05 / 08 / 2019

DPS Software

SOLIDWORKS Professional – wszystko co musisz wiedzieć przed zakupem programu

Przede wszystkim bezpieczeństwo danych

Licencja SOLIDWORKS Professional daje możliwości zarządzania danymi produktu, aby bezpiecznie przechowywać informacje o projekcie i śledzić wszystkie wprowadzane zmiany. Dzieje się to za sprawą SOLIDWORKS PDM Standard (systemem do zarządzania dokumentacją produktu), który jest dołączany bezpłatnie do zakupionego oprogramowania SOLIDWORKS Professional.

System jest skierowany głównie dla małych zespołów projektowych (1-10 użytkowników) pracujących w jednej lokalizacji, chcących zautomatyzować pracę oraz wprowadzić porządek w dokumentacji. PDM Standard pozwala na przechowywanie danych projektów w bezpiecznej i scentralizowanej przechowalni plików. System eliminuje problemy z zarządzaniem odniesieniami plików SOLIDWORKS, wersjonowaniem i rewizjonowaniem dokumentacji, eliminuje także błędy związane z wykorzystaniem nieaktualnej wersji dokumentacji oraz pozwala na stworzenie elektronicznego obiegu dokumentacji.

Po więcej informacji na temat oprogramowanie SOLIDWORKS PDM Standard zapraszamy na stronę produktu.

Bogata biblioteka elementów znormalizowanych “Toolbox” w wielu standardach

SOLIDWORKS Toolbox zawiera bibliotekę standardowych części, która jest całkowicie zintegrowana z oprogramowaniem SOLIDWORKS i dostępny jest w licencjach Professional oraz Premium. Biblioteka działa na zasadzie Drag&Drop. W trakcie projektowania złożenia należy wybrać standard i typ części jaką chcemy wstawić, a następnie przeciągnąć komponent do złożenia. Można dostosować bibliotekę części Toolbox tak, aby była zgodna ze standardami firmy lub aby zawierała te części, po które sięgamy najczęściej.

Biblioteka Toolbox zawiera folder głównych plików części wraz z informacjami dotyczącymi rozmiarów oraz konfiguracji komponentów w międzynarodowych standardach, włącznie z: ANSI, AS, GB, BSI, CISC, DIN, GB, ISO, IS, JIS oraz KS. Toolbox zawiera następujące elementy:

 • Łożyska
 • Śruby
 • Krzywki
 • Koła zębate
 • Tulejki wiertarskie
 • Nakrętki
 • PEM®PEM
 • Kołki
 • Pierścienie ustalające
 • Wkręty
 • Zęby koła łańcuchowego
 • Kształtowniki konstrukcyjne, włącznie z aluminiowymi i stalowymi
 • Koła pasowe
 • Unistrut®
 • Podkładki

Ponadto SOLIDWORKS Toolbox oprócz modeli 3D dostarcza kilka przydatnych narzędzi inżynierskich:

 • Kalkulator belki dla określania naprężenia i ugięcia belki
 • Kalkulator łożyska dla określania nośności i trwałości łożyska
 • Rowki dla dodawania standardowych rowków do części cylindrycznych
 • Przekroje stali konstrukcyjnej dla dodania jako szkic do części

SOLIDWORKS Harmonogram Zadań wykona pracę za Ciebie, nawet gdy nie ma Cię w pracy

To narzędzie, dostępne w licencji Professional, pozwala skonfigurować zadania do wykonania w określonym czasie. Harmonogram zadań służy do automatyzacji żmudnych, powtarzalnych, czasochłonnych zadań takich jak grupowe drukowanie, import czy eksport plików w różnych formatach.  Dostępne zadania:

 • Konwertuj pliki
 • Upgrade Assistant – migracja plików do nowej wersji
 • Aktualizuj pliki
 • Aktualizuj skojarzone pliki
 • Drukowanie plików
 • Importuj pliki
 • Eksportuj pliki
 • Aktualizuj dostosowane właściwości
 • Utwórz rysunki
 • Konwertuj do wysokiej jakości widoków
 • Uruchamianie dostosowanych zadań
 • Utworzyć plik eDrawings
 • Aktualizuj Simulation
 • Design Checker – weryfikacja projektu
 • Renderowanie i animacja
 • Kompiluj pliki ECAD

Wyłącznie zadanie “Upgrade Assistant” migracji plików do nowej wersji jest dostępne w licencji SOLIDWORKS Standard.

5 dodatkowych narzędzi, które usprawnią Twoją pracę w SOLIDWORKS

Design Checker – narzędzie automatycznie identyfikuje elementy, które mogą być niezgodne ze standardami projektowymi. SOLIDWORKS Design Checker zapewnia dokładność, kompletność i zgodność elementów projektu, takich jak:

 • Bloki tytułowe
 • Właściwości dostosowane
 • Warstwy
 • Czcionki adnotacji i wymiarów
 • Jednostki standardowe
 • Materiały
 • Przesłonięte wymiary

Design Costing – narzędzie pomaga w określeniu kosztu wyprodukowania arkusza blachy, pojedynczych części lub złożeń, a także formowanych tworzyw sztucznych, odlewów, części drukowanych 3D i wieloobiektowych konstrukcji spawanych. Kalkulacje aktualizują się automatycznie wraz ze zmianami w projekcie. Po każdej zmianie projektu natychmiast widoczny jest nowy, zaktualizowany kosztorys oraz jego szczegółowy rozkład. Możliwe jest także tworzenie automatycznych raportów kosztów.

Szerokie możliwości narzędzia Costing opierają się na informacjach o produkcji i materiałach zawartych w szablonach. Można w nich również określić materiał do utworzenia części, proces produkcji (np. cięcie laserowe, zginanie czy frezowanie), metodę produkcji (obróbka cnc, odlewanie, formowanie wtryskowe, druk 3D), a także przypisany koszt tych materiałów i operacji produkcyjnych i metod. Szablony pozwalają też na tworzenie operacji dostosowanych, np. pakowania, planowania ERP, malowania czy czyszczenia.

TolAnalyst – zbiór narzędzi do analizy tolerancji, która określa wpływ wymiarów i tolerancji na części i złożenia. Narzędzia TolAnalyst służą do analizy stosu tolerancji. Podczas wykonywania badania tolerancji przy użyciu narzędzia TolAnalyst uwzględnia ono wymiary i tolerancje stosowane do operacji konstruowanych przy użyciu DimXpert Wymiarów oraz ich wpływ na inne operacje w łańcuchu tolerancji.

ScanTo3D – niezbędne narzędzie dla projektanta, który musi wykorzystać zeskanowane dane do stworzenia modelu 3D. SOLIDWORKS ScanTo3D umożliwia otwieranie skanowanych danych bezpośrednio w programie, a także przygotowywanie i obrobienie danych za pomocą narzędzi ScanTo3D. Narzędzie może importować następujące typy plików Mesh i Cloud Point, w tym: .xml, .3ds, .obj, .stl, .ply, .xyz, .asc, .vda, .igs.

CircuitWorks – narzędzie do tworzenia modeli 3D drukowanych płytek PCB. Dzięki temu narzędziu możliwa się dwukierunkowa komunikacjach danych ECAD – MCAD.  Narzędzie służy do otwierania, porównywania i zapisywania plików ECAD, filtrowania operacji w celu zmniejszenia złożoności, modyfikowania właściwości ECAD i budowania modeli części i złożeń SOLIDWORKS. CircuitWorks wykorzystuje pliki w formatach IDF 2.0, IDF 3.0, IDF 4.0 oraz PADS ASCII (*.asc) i CircuitWorks (.cwx).

Zaawansowane opcje w eDrawings® Professional – udostępniaj dane 2d i 3d kontrahentom

eDrawings Professional eliminuje bariery komunikacyjne, z którymi codziennie stykają się projektanci i inżynierowie. SOLIDWORKS eDrawings Professional zapewnia zespołowi projektowemu narzędzia niezbędne do wizualizacji, interpretacji i współpracy z danymi projektowymi 2D i 3D.

SOLIDWORKS eDrawings Professional to idealne narzędzie dla każdego, kto musi udostępniać dane i współpracować dużym zespołem projektowym lub z kontrahentami. Narzędzie to umożliwia:

 • tworzenie skompresowanych plików eDrawings 2D i 3D, które można przesyłać drogą elektroniczną i przeglądać za pomocą bezpłatnej przeglądarki eDrawings Viewer
 • generowanie plików, które mają wbudowaną przeglądarkę bez konieczność pobierania Viewera
 • tworzyć komentarze bezpośrednio w pliku eDrawings
 • generowanie różnych widoków oraz tworzenie przekrojów
 • chronić udostępniane dane poprzez hasło dostępu, włączanie/wyłączenia funkcji pomiaru, masy, objętości, gęstości i powierzchni części lub złozenia
 • zapisywanie widoku rozstrzelonego oraz różnych konfiguracji

Twórz fotorealistyczne rendery i animacje w SOLIDWORKS za pomocą PhotoView 360

Wysokiej jakości, realistyczne animacje i obrazy mają zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia pomysłów w życie lub ich prezentacji jeszcze przed wyprodukowaniem. Dostępne w licencji SOLIDWORKS Professional narzędzie SOLIDWORKS PhotoView 360 umożliwia tworzenie fotorealistycznych renderingów i animacji bezpośrednio z modelu 3D CAD.

Użytkownik PhotoView360 ma do dyspozycji kolory, teksturę, oświetlenie, sceny, kalkomanie. Zintegrowany podgląd wyświetla projekt przed pełnym renderowaniem aby móc ocenić wstępnie końcowy efekt. Harmonogram renderowania zapewnia maksymalną wydajność. Pozwala skonfigurować renderowanie projektu poza godzinami pracy. Funkcją przyśpieszającą prace z PhotoView360 są szablony renderowania, zapisane przez użytkownika własne ustawienia do późniejszego, ponownego zastosowania.

W ramach aktywnej subskrypcji SOLIDWORKS Professional użytkownik ma dostęp do dodatkowego narzędzia do wizualizacji. SOLIDWORKS Visualize Standard jest oprogramowaniem działającym oddzielnie, tak wiec może z niego korzystać druga osoba, nie koniecznie projektant. Tym samym nie blokuje dostępu do oprogramowania 3D CAD. Po szczegóły na temat tego narzędzia zapraszamy na stronę produktu SOLIDWORKS Visualize.

Dostępne sposoby licencjonowania oprogramowania SOLIDWORKS Professional

Rodzaj licencji Opis
Komercyjna Licencja przeznaczona dla firm, instytucji, osób prywatnych z przeznaczeniem do zastosowań komercyjnych.
Edukacyjna Licencja przeznaczona do nauki. Skierowana do szkół, centrów kształcenia praktycznego i uczelni wyższych.
Badawcza Licencja skierowana do uczelni i jednostek badawczych. Pomocna przy projektach finansowanych przez przemysł, przekazywaniu własności intelektualnej oraz składaniu wniosków o ochronę patentową.
Startup Program SOLIDWORKS for Entrepreneurs. Licencja komercyjna przeznaczona dla młodej firmy, inkubatora, fablabu lub start-upu. Roczny dostęp do narzędzi CAD CAM CAE PDM.
Wieczysta Stanowiskowa – ręczna Przypisanie licencji SOLIDWORKS do konkretnego komputera. Możliwy transfer licencji przez Interent na inny komputer.
Wieczysta Sieciowa Licencja tzw. pływająca, wykorzystująca serwer do rozprowadzania licencji SOLIDWORKS na poszczególne stanowiska.
Czasowa Stanowiskowa Licencja ograniczona czasowo. Sprzedawana jest na wybrany przedział czasu. Minimalny okres licencji to 3 miesiące.

SOLIDWORKS Professional ma następujące wymagania sprzętowe

SOLIDWORKS 2017

SOLIDWORKS 2018

SOLIDWORKS 2019

System operacyjny
Windows 10, 64 bity
Windows 8.1, 64 bity
Windows 7 SP1, 64 bity
Wymagania sprzętowe
Pamieć RAM Minimalnie 16GB
Miejsce na dysku 5GB wolnego miejsca lub więcej
Karta graficzna Certyfikowana karta graficzna i sterowniki
Procesor Intel lub AMD ze wsparciem SSE2, 64-bit
Instalacja Napęd DVD, wejście USB lub połączenie internetowe
Microsoft Office Microsoft® Excel 2013, 2016, 2019 (SW2019 SP2)

Porównanie możliwości SOLIDWORKS Professional z licencją Standard i Premium

Tabela zawiera zestawienie wybranych funkcjonalności w poszczególnych licencjach SOLIDWORKS:

Funkcjonalność Standard Professional Premium
Licencja komercyjna (dla firm)
Pełny polski interfejs
Pomoc w języku polskim
Modelowanie części i złożeń 3D
Dokumentacja techniczna 2D
Obsługa standardów międzynarodowych
Modelowanie powierzchni
Konstrukcje spawane
Arkusz blachy
Formy wtryskowe
DriveWorksXpress – automatyzacja projektowania
DFMXpress – sprawdzanie technologiczności projektu
FlowXpress – symulacja przepływu gazów i cieczy
SustainabilityXpress – analiza zrównoważonego rozwoju
eDrawings
eDrawings Professional
Harmonogram zadań
Wymiana danych ECAD-MCAD
Toolbox – biblioteka komponentów
Design Checker – sprawdzanie standardów
Design Costing – kosztorysowanie projektów
TolAnalyst – analiza stosu tolerancji
Motion – pełna analiza kinematyki złożeń
Projektowanie instalacji rurowych
Projektowanie kabli i wiązek przewodów elektrycznych
Dokumentacja wiązek elektrycznych oraz połączeń
Simulation – analiza statyczna części, złożeń
3D Interconnect – otwieranie plików CATIA V5
Licencje jednostanowiskowe
Licencje sieciowe
Wsparcie Techniczne Dystrybutora – w ramach subskrypcji

Dołącz do użytkowników SOLIDWORKS oraz klientów DPS Software już dziś i korzystaj z najpopularniejszego oprogramowania 3D CAD na świecie!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami