pixel Sukces wdrożenia oprogramowania CAD zachęcił nas do skorzystania z dodatkowych narzędzi – Case Study - DPS Software

Sukces wdrożenia oprogramowania CAD zachęcił nas do skorzystania z dodatkowych narzędzi – Case Study

Globalna firma z branży budowlanej, energetycznej i biopaliwowej wykorzystuje oprogramowanie inżynierskie CAD/CAE/PDM do wspierania dynamicznego rozwoju swojej działalności w zakresie tworzenia nowych produktów. „Oprogramowanie SOLIDWORKS pozwala nam osiągnąć coś, czego nie uzyskalibyśmy innymi sposobami. Sukces wdrożenia oprogramowania CAD zachęcił nas do skorzystania z dodatkowych narzędzi — SOLIDWORKS Simulation i PDM”. – Antonio Caroco, dyrektor ds. systemów informatycznych.

Firma Martifer Group stawia sobie za cel odmianę wyglądu i sposobu funkcjonowania naszego świata. Stała się globalnym liderem w branży wielkoskalowych konstrukcji z metalu oraz nowoczesnych technologii energetycznych, tworząc oszałamiające stalowe budowle oraz fasady ze szkła i aluminium na potrzeby stadionów, galerii handlowych czy lotnisk, a także produkując urządzenia do elektrowni wiatrowych i rozwiązania z zakresu biopaliw i wytwarzania energii odnawialnej.

Według Antónia Caroço, dyrektora ds. systemów informatycznych i dobrych praktyk, obsługa dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa — grupa Martifer składa się ze 120 firm rozsianych w 20 krajach — to projekt pełen technologicznych wyzwań i wymagający dokładnej oceny procesów, programów oraz systemów.

„Firma rozwija się tak szybko, że zmuszeni byliśmy do przeniesienia naszych systemów i procesów na zupełnie nowy poziom”. „Rozpoczęliśmy szeroko zakrojony program transformacji, w ramach którego przeprowadziliśmy dokładną ocenę procesów, oprogramowania i systemów, w efekcie integrując dane projektowe, wykorzystując rozległą wiedzę naszych pracowników i zyskując większą efektywność w organizacji”.

„Wcześniej nasze zespoły projektowe pracowały w oddzielnych, samodzielnych lokalizacjach” — kontynuuje António Caroço. „Chcieliśmy przeprowadzić standaryzację aplikacji i określić dobre praktyki w celu zachęcenia poszczególnych oddziałów do nawiązania wzajemnej współpracy. Po dokładniejszym zbadaniu koncepcji zarządzania cyklem życia produktów (PLM) zdecydowaliśmy się dostosować i rozbudować istniejące rozwiązania CAD i CAE marki SOLIDWORKS® poprzez wdrożenie oprogramowania SOLIDWORKS PDM służącego do zarządzania danymi produktów”.

Wyzwanie stojące przed firmą: Zintegrowanie globalnego przedsiębiorstwa z oddziałami w 20 krajach w celu lepszego wykorzystania bogatej bazy wiedzy pracowników oraz obniżenia kosztów produkcji.

Zastosowane rozwiązanie: Ustandaryzowanie procesów z wykorzystaniem zintegrowanych rozwiązań CAD/CAE/PDM firmy SOLIDWORKS w celu lepszej obsługi poszczególnych aspektów działalności i danych projektowych.

Uzyskane korzyści:

 • Skrócenie cykli opracowywania produktów o 15 procent
 • Zwiększenie innowacyjności
 • Obniżenie kosztów materiału
 • Zintegrowanie rozproszonej organizacji o globalnym zasięgu

Sukces oprogramowania CAD 3D zachęcił nas do kolejnych narzędzi marki SOLIDWORKS

Martifer wdrożyła oprogramowanie SOLIDWORKS PDM ze względu na sukces, jaki zapewniły jej wcześniej inne produkty tej marki, a także wszechstronność oraz łatwość użytkowania. Zakupiono 100 licencji SOLIDWORKS PDM do działu konstrukcji aluminiowych oraz 30 licencji do działu energetyki wiatrowej, co stanowiło uzupełnienie posiadanych już 49 licencji na oprogramowanie SOLIDWORKS Premium, 7 licencji na oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation Premium i 4 licencji na oprogramowanie SOLIDWORKS Flow Simulation. Firma Martifer wdrożyła także oprogramowanie SOLIDWORKS Composer w zakładzie produkującym wieże do farm wiatrowych.

Otwarty interfejs programistyczny (API) SOLIDWORKS

Dział energetyki wiatrowej rozpoczął pracę z oprogramowaniem CAD 3D SOLIDWORKS już w 2004 roku. Kolejne wdrożenia rozwiązań SOLIDWORKS nastąpiły w dziale konstrukcji aluminiowych w 2006 roku. Wykorzystanie oprogramowania skróciło czas cykli projektowania o 15 procent, jednocześnie obniżając koszty produkcji.  We współpracy z dystrybutorem SOLIDWORKS i z wykorzystaniem otwartego interfejsu programistycznego (API) SOLIDWORKS, firma Martifer zrealizowała jeden z największych projektów dostosowania platformy SOLIDWORKS do indywidualnych potrzeb klienta, automatyzując proces projektowania złożonych konstrukcji aluminiowych.

Możliwość zautomatyzowania pracy z bardzo złożonymi konstrukcjami 3D zmieniła nasze podejście do rynku i zapewniła przewagę nad konkurencją” — twierdzi António Caroço. „Oprogramowanie SOLIDWORKS pozwala nam osiągnąć coś, czego nie uzyskalibyśmy innymi sposobami. Sukces wdrożenia oprogramowania CAD zachęcił nas do skorzystania z dodatkowych narzędzi — SOLIDWORKS Simulation i PDM”.

Wykorzystanie narzędzi symulacyjnych przynosi nam same korzyści

Zintegrowane oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation zapewniło inżynierom z firmy Martifer możliwość weryfkowania swoich koncepcji na wczesnym etapie opracowywania produktów, dzięki czemu zmniejszono liczbę kosztownych błędów i tworzonych prototypów, a tym samym uzyskano oszczędności. Zintegrowane rozwiązanie zmniejsza koszty produkcji i skraca czas opracowywania projektów konstrukcji metalowych, przekładni, wież do farm wiatrowych, a także elementów do elektrowni słonecznych i falowych.

Narzędzia CFD FEA pozwalają nam nie tylko badać wpływ naprężeń, przepływu i temperatury na nasze projekty, ale również zapewnić uzyskanie odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa” — zauważa António Caroço. „Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, jednocześnie tworząc lepsze, bardziej innowacyjne produkty”.

https://youtu.be/grNu84cfQls

Pierwszy krok do automatyzacja procesu tworzenia wież do farm wiatrowych z wykorzystaniem SOLIDWORKS

PDM

Wdrożenie oprogramowania SOLIDWORKS PDM w dziale energetyki wiatrowej było pierwszym krokiem w procesie implementacji rozwiązań SOLIDWORKS w całej firmie z zamiarem sformalizowania dobrych praktyk i ustandaryzowania procesów. System PDM zapewnia większą kontrolę nad wersjami, usprawnia współpracę i pozwala na ponowne wykorzystywanie elementów konstrukcyjnych, zmniejszając wydatki firmy związane z przechowywaniem danych.

„Autonomiczność to nieodłączna część naszej firmowej kultury” — podkreśla António Caroço. „Obecnie środowisko PDM jest naszym głównym zbiorem danych. Planujemy wdrożenie tego rozwiązania we wszystkich działach. Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM spełnia nasze potrzeby, ponieważ jest łatwe w obsłudze, zawiera elementy otwartego kodu, co znacznie ułatwia dostosowanie go do naszych potrzeb, a ponadto jest zintegrowane z zakupionymi wcześniej rozwiązaniami z zakresu inżynierii, dzięki czemu pomaga nam sformalizować dobre praktyki i zwiększyć wydajność”.

Podsumowanie

Pakiet oprogramowania SOLIDWORKS zapewnia firmie Martifer rozwiązania niezbędne do dalszego rozwoju oraz konkurowania na globalnym rynku — od automatyzacji procesów projektowania złożonych konstrukcji aluminiowych po symulację obciążeń wywieranych przez masę , wiatr oraz temperaturę.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami