pixel Wyższa jakość i niższe koszty dzięki dokumentacji 3D CAD

19 / 01 / 2016

DPS Software

Wyższa jakość, niższe koszty i zwiększona wydajność dzięki dokumentacji 3D - konkretne przykłady.

SOLIDWORKS MBD

Podobnie jak przejście z narzędzi projektowania 2D na rozwiązania CAD 3D zrewolucjonizowało sposób opracowywania produktów, pojawienie się technologii zintegrowanej produkcji wykorzystującej metodologie oparte na modelu 3D (MBD) pozwoliło uzyskać znaczny wzrost wydajności w porównaniu z tradycyjnymi rysunkami inżynierskimi 2D. MBD pozwala na uzyskanie korzyści z rozwiązań 3D zarówno na etapie projektowania jak i produkcji, w tym oszczędność czasu i środków — dzięki lepszemu, bardziej sprawnemu przekazywaniu informacji o wytwarzaniu produktu (PMI), a także ograniczenie strat materiałów, zwiększenie dokładności i przyspieszenie całego procesu produkcji. Oprogramowanie SOLIDWORKS® MBD automatycznie generuje, organizuje, dostosowuje oraz udostępnia dane PMI wymagane podczas produkcji w formatach 3D – łatwych do odczytu i zawierających potrzebne dane – takich jak części i złożenia SOLIDWORKS, eDrawings oraz 3D PDF. Dzięki temu procesy opracowywania produktu i produkcji zyskują na konkurencyjności.

METODOLOGIA OPARTA NA MODELU: BARDZIEJ WYDAJNE PODEJŚCIE DO PRODUKCJI, BEZ SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW

Większość odnoszących dziś sukcesy producentów zwiększyło znacznie wydajność, prze- chodząc z narzędzi 2D na systemy projektowania 3D przeznaczone do opracowywania produktów. Wpływ środowiska 3D na projektowanie jest bezdyskusyjny. Firmy na całym świecie mogą skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek, usprawnić projekt pod kątem produkcji, unikać niepotrzebnych kosztów i zachęcać swoich pracowników do innowacji. Choć projektanci i inżynierowie opanowali projektowanie 3D — zyskując tym samym dostęp do wielu udokumentowanych korzyści — po zakończeniu prac w systemach CAD 3D projekt trafia do wewnętrznych działów produkcji lub zewnętrznych partnerów najczęściej w postaci rysunków inżynierskich 2D.

Pomimo tego, że modele 3D łatwiej zrozumieć i zwizualizować — nie wymagają przekładania linii rysunku 2D na bryły 3D — oraz że zawierają wszystkie wymagane informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) w strukturze pliku, rysunki 2D pozostały głównym sposobem na przekazywanie wszystkich wymaganych informacji do działu produkcji. Modelowanie 3D przyspieszyło proces opracowywania produktów, jednak popularność rysunków 2D i ich powszechne zastosowanie w produkcji ograniczyło potencjalny wpływ środowiska 3D na produkcję.

Dlaczego w przypadku większości operacji produkcyjnych nadal korzysta się z rysunków 2D w wersji papierowej? Z pewnością swoją rolę odegrały dobra znajomość procesu, tradycja i nie- chęć do zmian, podobnie jak brak kompletnych, zintegrowanych rozwiązań produkcyjnych 3D nie wymagających rysunków. Dlaczego firmy produkcyjne powinny być zaniepokojone faktem, iż działy produkcji darzą tak dużym zaufaniem rysunki 2D? Rysunki 2D skutecznie przekazują przecież wszystkie informacje wymagane do wytworzenia produktów i komponentów — w tym odniesienia do baz pomiarowych, dane dotyczące systemów współrzędnych, wymiary oraz tolerancje, listy materiałów i uwagi, a także wykończenia powierzchni, techniki spawania i wiele innych danych.

Odpowiedź jest prosta: środowisko 3D może zrewolucjonizować produkcję w taki sam sposób jak dokonało tego w przypadku projektowania produktów. Ignorowanie tego potencjału można porównać do korzystania ze smartfonu tylko do obsługi połączeń telefonicznych albo do korzystania z sieci wyłącznie do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Rozwiązanie MBD pozwala uwolnić potencjał produkcyjny środowiska 3D, integrując – bardziej wydajnie, dokładnie i ekonomicznie dane PMI – z modelami 3D, w celu przekazania potrzebnych infor- macji sprawniej, niż ma to miejsce w przypadku rysunków 2D.

Możliwość płynnej współpracy narzędzi do projektowania 3D i cyfrowych urządzeń do wyświetlania — w tym coraz bardziej przystępnych cenowo monitorów, laptopów, tabletów i smartfonów — w połączeniu z możliwością kontroli wersji i dostępu do systemów zarządzania danymi produktów, stwarza rzeczywistą okazję do wykorzystania modeli 3D w bardziej wydajny sposób w procesie produkcyjnym, z wykorzystaniem metodologii opartej na modelu. Oto cztery podstawowe etapy wdrożenia w firmie koncepcji MBE (Model Based Enterpise) – zakładającej wykorzystanie w pełni metodologii opartej na modelu:

ScreenShot093

Rozwiązania MBD, wprowadzone na początku w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, a także przez niektórych planujących długofalowy rozwój producentów, opisanych w tej publikacji — to pomysł wart wdrożenia we wszystkich firmach produkcyjnych, które chcą zyskać przewagę nad konkurencją. Firma Dassault Systèmes SolidWorks Corporation w następujący sposób wykorzystała doświadczenia zdobyte jako lider rozwiązań wykorzystujących metodo- logię opartą na modelu — w 1999 roku wprowadziła na rynek SOLIDWORKS eDrawings, pierwszą aplikację do rysunków 3D, w 2008 roku wdrożyła DimXpert, pierwsze narzędzie MBD do wymiarowania — a w 2015 roku oprogramowanie SOLIDWORKS MBD, pierwsze kompletne, zintegrowane rozwiązanie produkcyjne nie wymagające rysunków.

ScreenShot094

WADY PROCESU PRODUKCYJNEGO W ŚRODOWISKU 2D

Aby w pełni docenić potencjalne korzyści płynące z przejścia na proces produkcyjny MBD nie wymagający rysunków, zapewniane przez rozwiązanie SOLIDWORKS MBD, producenci muszą najpierw zrozumieć ograniczenia związane z dalszym korzystaniem z rysunków 2D. Wśród wad związanych z pracą w środowisku 2D można wymienić czasochłonność, kosztowność, niespójność jakości, większe ryzyko marnotrawienia materiałów i brak zgodności z najnowszy- mi standardami branżowymi.

ScreenShot095
Generowanie rysunków 2D wydłuża czas przekazania projektu do produkcji

Tworzenie rysunków inżynierskich 2D i uzupełnianie ich o szczegóły wiąże się z dodatkowymi etapami w procesie przygotowania do produkcji, co przekłada się na wydłużenie czasu wprowadzenia produktu na rynek. Mimo że programy CAD 3D wykonują automatycznie niektóre czynności potrzebne do stworzenia rysunków inżynierskich 2D, za każdym razem, kiedy trzeba wprowadzić zmiany w projekcie lub zrealizować polecenie zmian technologicznych, potrzebny jest dodatkowy czas. Druk, dystrybucja i aktualizacja rysunków inżynierskich 2D, a także przechowywanie i zarządzanie danymi 2D powstałymi na przestrzeni wielu cykli produkcyjnych wymagają zarówno czasu, jak i nakładu pracy. Mówiąc krótko, generowanie rysunków 2D wiąże się ze stratą czasu z uwagi na dodatkowy wysiłek, który jest potrzebny na wyodrębnienie i dodanie informacji PMI z modeli 3D.

Tworzenie rysunków 2D jest kosztowne

Badania przeprowadzone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i różnych dostawców komercyjnych wykazały, że nawet jedna trzecia wszystkich kosztów w ramach budżetów inżynierskich jest przeznaczana na tworzenie rysunków 2D i zarządzanie nimi w początkowym etapie produkcji oraz w ramach konieczności długofalowego utrzymania produktu. To znaczna kwota, która nie jest adekwatna do funkcji, jaką pełnią rysunki 2D — szczególnie, kiedy wszystkie informacje z tych rysunków są już umieszczone w modelach 3D. Oprócz kosztów pracy związanych z tworzeniem, opisywaniem i aktualizacją rysunków 2D, firmy produkcyjne przeznaczają też znaczne środki na drukowanie, kreślenie i przechowywanie rysunków oraz papier. Do tego dochodzą ukryte koszty związane z niespójną jakością oraz przeróbkami i marnotrawstwem materiałów.

Środowisko 2D jest źródłem potencjalnych problemów z jakością

Rysunki 2D nie tylko trudno zrozumieć i łatwo błędnie zinterpretować — często nie są one zgodne z powiązanymi projektami 3D. Według badań te niezgodności występują nawet w 60 procentach przypadków, co prowadzi do znacznych problemów w końcowych etapach produkcji, a także niespójnej jakości i marnotrawienia materiałów. Te proporcje są różne w zależności od firmy, jednak rysunki 2D wymagają od producentów porzucenia intuicyjnej natury środowiska 3D — i przekładania obiektu 3D na w pełni szczegółowy rysunek 2D — a następnie uwzględnienia elementów 2D w modelu 3D przeznaczonym do produkcji. Ten proces powoduje utratę jakości i stwarza ryzyko mylnej interpretacji oraz wystąpienia błędów, co prowadzi do problemów z produktem, konieczności modernizacji w trakcie produkcji oraz zwiększenia ilości zmarnotrawionych materiałów.

Najnowsze standardy branżowe wymagają korzystania ze środowiska 3D

Mimo iż producenci od wielu lat korzystają z rysunków inżynierskich 2D, niektórzy liczący się klienci zaczynają domagać się wprowadzenia środowiska produkcyjnego 3D — i często jest to dla nich podstawowy warunek przystąpienia do wspólnego projektu. Na przykład Departament Obrony Stanów Zjednoczonych docenił zalety rozwiązań MBD 3D, publikując w 2013 roku poprawkę A do standardu wojskowego 31000 i definiując w pełni wymogi zwią-zane z dostarczaniem rozwiązań zgodnie z metodologią opartą na modelu dla całego łańcucha dostaw. Oczekuje się, że pozwoli to zaoszczędzić setki milionów dolarów po zakończeniu wdrażania wytycznych. W podobny sposób niektóre wielkie koncerny komercyjne ustaliły – w oparciu o MBD – swoje cele, również te związane z długością cykli produkcyjnych itp. Te trendy wywierają wpływ na cały łańcuch dostawców, nawet niewielkie warsztaty mechaniczne i przedsiębiorstwa produkcyjne.

…konkretny przykład

Automatic Handling International, Inc. to światowy producent niestandardowych systemów obsługi i pakowania, którego klientami są najważniejsze firmy w branży papierniczej, kamieniarskiej, hutniczej i rolniczej oraz producenci włókniny i włókien szklanych. W ramach dążeń do udoskonalenia procesów wewnętrznych i zewnętrznych firma Automatic Handling pomaga klientom w zwiększeniu wydajności, redukując jednocześnie koszty poprzez integrację najnowszych technologii ze sprawdzonymi projektami urządzeń.

Firma wykorzystuje otwarty interfejs programowania aplikacji SOLIDWORKS, a także oprogramowanie SOLIDWORKS PDM Professional do zarządzania danymi produktów oraz pliki SOLIDWORKS eDrawings® do zautomatyzowania obiegów pracy i uzyskania bardziej wydajnego podejścia MBD do produkcji, bez dokumentów papierowych. „Dzięki interfejsowi SOLIDWORKS API wykorzystaliśmy oprogramowanie EPDM do połączenia plików SOLID WORKS eDrawings z informacjami oraz instrukcjami produkcyjnymi w terminalach komputerowych na hali — eliminując całkowicie rysunki papierowe itp.” — powiedział dyrektor Media Group Nathan Pienta. „Kiedy inżynierowie przekazują projekt do produkcji, system automatycznie i błyskawicznie tworzy pliki eDrawings, zamówienia oraz harmonogram pracy, który przyjmuje dział produkcji i montażu”.

ScreenShot096
Generowanie rysunków 2D wydłuża czas przekazania projektu do produkcji

Tworzenie rysunków inżynierskich 2D i uzupełnianie ich o szczegóły wiąże się z dodatkowymi etapami w procesie przygotowania do produkcji, co przekłada się na wydłużenie czasu wprowadzenia produktu na rynek. Mimo że programy CAD 3D wykonują automatycznie niektóre czynności potrzebne do stworzenia rysunków inżynierskich 2D, za każdym razem, kiedy trzeba wprowadzić zmiany w projekcie lub zrealizować polecenie zmian technologicznych, potrzebny jest dodatkowy czas. Druk, dystrybucja i aktualizacja rysunków inżynierskich 2D, a także przechowywanie i zarządzanie danymi 2D powstałymi na przestrzeni wielu cykli produkcyjnych wymagają zarówno czasu, jak i nakładu pracy. Mówiąc krótko, generowanie rysunków 2D wiąże się ze stratą czasu z uwagi na dodatkowy wysiłek, który jest potrzebny na wyodrębnienie i dodanie informacji PMI z modeli 3D.

Tworzenie rysunków 2D jest kosztowne

Badania przeprowadzone przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i różnych dostawców komercyjnych wykazały, że nawet jedna trzecia wszystkich kosztów w ramach budżetów inżynierskich jest przeznaczana na tworzenie rysunków 2D i zarządzanie nimi w początkowym etapie produkcji oraz w ramach konieczności długofalowego utrzymania produktu. To znaczna kwota, która nie jest adekwatna do funkcji, jaką pełnią rysunki 2D — szczególnie, kiedy wszystkie informacje z tych rysunków są już umieszczone w modelach 3D. Oprócz kosztów pracy związanych z tworzeniem, opisywaniem i aktualizacją rysunków 2D, firmy produkcyjne przeznaczają też znaczne środki na drukowanie, kreślenie i przechowywanie rysunków oraz papier. Do tego dochodzą ukryte koszty związane z niespójną jakością oraz przeróbkami i marnotrawstwem materiałów.

Środowisko 2D jest źródłem potencjalnych problemów z jakością

Rysunki 2D nie tylko trudno zrozumieć i łatwo błędnie zinterpretować — często nie są one zgodne z powiązanymi projektami 3D. Według badań te niezgodności występują nawet w 60 procentach przypadków, co prowadzi do znacznych problemów w końcowych etapach produkcji, a także niespójnej jakości i marnotrawienia materiałów. Te proporcje są różne w zależności od firmy, jednak rysunki 2D wymagają od producentów porzucenia intuicyjnej natury środowiska 3D — i przekładania obiektu 3D na w pełni szczegółowy rysunek 2D — a następnie uwzględnienia elementów 2D w modelu 3D przeznaczonym do produkcji. Ten proces powoduje utratę jakości i stwarza ryzyko mylnej interpretacji oraz wystąpienia błędów, co prowadzi do problemów z produktem, konieczności modernizacji w trakcie produkcji oraz zwiększenia ilości zmarnotrawionych materiałów.

Najnowsze standardy branżowe wymagają korzystania ze środowiska 3D

Mimo iż producenci od wielu lat korzystają z rysunków inżynierskich 2D, niektórzy liczący się klienci zaczynają domagać się wprowadzenia środowiska produkcyjnego 3D — i często jest to dla nich podstawowy warunek przystąpienia do wspólnego projektu. Na przykład Departament Obrony Stanów Zjednoczonych docenił zalety rozwiązań MBD 3D, publikując w 2013 roku poprawkę A do standardu wojskowego 31000 i definiując w pełni wymogi zwią-zane z dostarczaniem rozwiązań zgodnie z metodologią opartą na modelu dla całego łańcucha dostaw. Oczekuje się, że pozwoli to zaoszczędzić setki milionów dolarów po zakończeniu wdrażania wytycznych. W podobny sposób niektóre wielkie koncerny komercyjne ustaliły – w oparciu o MBD – swoje cele, również te związane z długością cykli produkcyjnych itp. Te trendy wywierają wpływ na cały łańcuch dostawców, nawet niewielkie warsztaty mechaniczne i przedsiębiorstwa produkcyjne.

…konkretny przykład

Automatic Handling International, Inc. to światowy producent niestandardowych systemów obsługi i pakowania, którego klientami są najważniejsze firmy w branży papierniczej, kamieniarskiej, hutniczej i rolniczej oraz producenci włókniny i włókien szklanych. W ramach dążeń do udoskonalenia procesów wewnętrznych i zewnętrznych firma Automatic Handling pomaga klientom w zwiększeniu wydajności, redukując jednocześnie koszty poprzez integrację najnowszych technologii ze sprawdzonymi projektami urządzeń.

Firma wykorzystuje otwarty interfejs programowania aplikacji SOLIDWORKS, a także oprogramowanie SOLIDWORKS PDM Professional do zarządzania danymi produktów oraz pliki SOLIDWORKS eDrawings® do zautomatyzowania obiegów pracy i uzyskania bardziej wydajnego podejścia MBD do produkcji, bez dokumentów papierowych. „Dzięki interfejsowi SOLIDWORKS API wykorzystaliśmy oprogramowanie EPDM do połączenia plików SOLID WORKS eDrawings z informacjami oraz instrukcjami produkcyjnymi w terminalach komputerowych na hali — eliminując całkowicie rysunki papierowe itp.” — powiedział dyrektor Media Group Nathan Pienta. „Kiedy inżynierowie przekazują projekt do produkcji, system automatycznie i błyskawicznie tworzy pliki eDrawings, zamówienia oraz harmonogram pracy, który przyjmuje dział produkcji i montażu”.

ScreenShot097

Wykorzystując otwarty interfejs SOLIDWORKS API do opracowania własnego podejścia MBD do produkcji, firma Viecelli Móveis skróciła czas wprowadzenia produktu na rynek o 50 procent i cykle projektowania o 30 procent, a także ograniczyła straty materiałowe i przeróbki o 50 procent oraz zredukowała koszty rozwoju o 20 procent.

OPROGRAMOWANIE SOLIDWORKS MBD: ZALETY ŚRODOWISKA 3D W PRODUKCJI

Aby pomóc producentom, którzy korzystają z zalet rozwiązania SOLIDWORKS 3D podczas opracowywania produktów, w uzyskaniu odpowiedniego poziomu jakości, kosztów i wydajności w środowisku 3D, firma SOLIDWORKS opracowała oprogramowanie SOLIDWORKS MBD — zintegrowaną platformę produkcyjną bez rysunków dla aplikacji SOLIDWORKS CAD. Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD zostało stworzone z myślą o pracownikach zarówno działu rozwoju, jak i produkcji. Pozwala ono producentom na zautomatyzowanie definiowania, organizowania i publikowania danych produkcyjnych PMI w standardowych formatach 3D.

Lider w zakresie definicji opartej na modelu

Opracowując rozwiązanie SOLIDWORKS MBD do produkcji bez rysunków — pierwsze kom- pletne, zintegrowane rozwiązanie MBD CAD — firma SOLIDWORKS potwierdziła swoją pozycję lidera w zakresie wydajnych rozwiązań MBD. Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD to kolejne ważne rozwiązanie. Wcześniejsze propozycje to m.in. program SOLIDWORKS eDrawings — pierwsza komercyjna aplikacja do obsługi rysunków 3D — a także DimXpert — pierwsze narzędzie MBD do wymiarowania i definiowania produktów w 3D. Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD rozwija funkcje obecne w tych propozycjach, organizując dane 3D PMI
— takie jak wymiary, tolerancje i wykończenia powierzchni — w przejrzysty, uporządkowany sposób.

ScreenShot098

W skład oprogramowania SOLIDWORKS MBD wchodzi wszechstronne narzędzie Widoki 3D — wersja 3D klasycznej funkcji podglądu rysunku w 2D — które nie tylko przechwytuje pozycję modelu, orientację, skalę powiększenia i adnotacje, ale również pozwala na wyświetlanie w środowisku 3D ustawień takich, jak przekroje, rysunki złożeniowe, konfiguracje czy stany wyświetlania.

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD: zintegrowane rozwiązanie produkcyjne bez rysunków dla oprogramowania SOLIDWORKS CAD

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD pozwala producentom na wydajniejsze i bardziej nie- zawodne przekazywanie danych produkcyjnych PMI, oszczędzając czas i koszty, a także ograniczając ryzyko wystąpienia problemów z jakością, które jest związane z rysunkami 2D. Użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia SOLIDWORKS DimXpert w celu zdefiniowania wymiarów modeli, a następnie wykorzystać funkcje oprogramowania SOLIDWORKS MBD do zdefiniowania, zorganizowania i opublikowania danych PMI, w tym meta właściwości i widoków 3D, zgodnie z własnymi standardami produkcji w celu spełnienia wymogów danego działu.

Integracja rozwiązania SOLIDWORKS MBD i oprogramowania SOLIDWORKS CAD pozwoliła na zachowanie intuicyjnego interfejsu użytkownika tego programu. Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD obsługuje również wszystkie najpopularniejsze formaty danych 3D PMI, w tym pliki SOLIDWORKS CAD, eDrawings i 3D PDF. Użytkownicy oprogramowania mogą wykorzystać pełen zestaw zdefiniowanych szablonów lub dostosować szablony do konkretnych zamówień. Istnieje nawet możliwość wykorzystania oprogramowania SOLIDWORKS MBD w połączeniu z rysunkami SOLIDWORKS 2D w ramach migracji do systemu MBD.

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD może zwiększyć wartość modeli CAD 3D dla wszystkich działów produkcyjnych, np. produkcji, montażu, zapewniania jakości i zamówień. Użytkownicy mogą dostosować wiele elementów szablonu wyjściowego 3D — w tym układ, logo firmy lub działu, okienko ekranu 3D i miniatury, opisy tekstowe, meta właściwości i tabele — dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzenia danych PMI uwzględniających określony proces produkcji, a także inne potrzeby, na różnych etapach — od formułowania odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz wyceny po obsługę raportów z inspekcji. Pracownicy działu produkcji mogą nie tylko wyświetlać dane PMI w środowisku 3D, ale także analizować rzeczywisty model 3D, korzystając z narzędzi przesuwania, powiększania, obracania, mierzenia, dzielenia na sekcje i innych.

ScreenShot099

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD pozwala producentom na zautomatyzowanie definiowania, organizowania i dostosowywania danych produkcyjnych PMI i umożliwia eksportowanie informacji MBD do najważniejszych formatów zgodnych ze środowiskiem 3D, w tym SOLIDWORKS CAD, eDrawings i 3D PDF. Oprogramowanie eDrawings możesz pobrać na tej stronie.

dps-software001
Korzyści związane z oprogramowaniem SOLIDWORKS MBD
 • Niższe koszty pozyskania części i krótszy czas reakcji dostawcy dzięki komunikacji uwzględniającej model.
 • Niższe koszty związane z narzędziami i wytworzeniem.
 • Brak konieczności poświęcania czasu na czyszczenie rysunków 2D.
 • Mniej czasu potrzebnego na utworzenie i archiwizację dokumentacji.
 • Mniej adnotacji i wymiarów.
 • Mniej zmian inżynierskich.
 • Sprawniejsza obsługa zleceń zmian technicznych.
 • Mniejsza liczba plików do zatwierdzenia.
 • Mniej błędów.
 • Brak niezgodności między modelem a rysunkiem.
 • Możliwość bezpośredniej manipulacji modelem 3D.
 • Ograniczenie strat materiałów.
 • Zgodność z najnowszymi standardami branżowymi.
 • Możliwość swobodnego dopasowania do istniejących procesów firmowych lub łańcucha dostaw.
  • Możliwość eksportowania do formatów powszechnie stosowanych w branży, w tym 3D PDF, eDrawings i plików SOLIDWORKS.
  • Oprogramowanie SOLIDWORKS odczytuje pliki DWG jako szkice lub rysunki 2D, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć modele 3D na podstawie istniejących danych.
 • Brak konieczności marnowania czasu na ponowne modelowanie części na podstawie rysunków 2D.
 • Udostępnianie i archiwizowanie inteligentnych, intuicyjnych danych 3D bezpośrednio w modelach, informacjach PMI, widokach i meta właściwościach, dzięki czemu użytkownicy i dostawcy nie muszą tracić czasu na ponowne modelowanie części na podstawie tradycyjnych rysunków 2D. Znacznie szybsze uaktualnianie istniejących produktów do nowych wersji oraz łatwiejsze projektowanie narzędzi i umocowań na podstawie danych 3D.
dps-software001

Dzięki narzędziu SOLIDWORKS DimXpert użytkownicy mogą łatwiej definiować wymiary produktów w środowisku 3D, ograniczając przy tym liczbę dokumentów. Tworzą w pełni opisane modele 3D, które są wyraźniejsze, czytelniejsze i łatwiejsze w zrozumieniu.

…konkretny przykład

Wuzhong Instrument Co., Ltd. (WZI) to globalny lider w zakresie produkcji przemysłowych zaworów bezpieczeństwa. Firma opracowuje zawory we własnej fabryce w Chinach, skąd eksportuje je na cały świat. Aby wykorzystać zalety środowiska 3D w produkcji, firma WZI zdecydowała się na zainstalowanie na hali produkcyjnej terminali z ekranem dotykowym i wyposażenie ich w oprogramowanie SOLIDWORKS eDrawings Viewer, a także na zastosowanie w produkcji rozwiązania MBD.

„Oprogramowanie SOLIDWORKS umożliwia zaprezentowanie informacji produkcyjnych w formacie 3D na hali produkcyjnej” — wyjaśnia kierownik projektu Zhang Jingwen. „Do szkicu dołączamy informacje o tolerancjach i wymiarach, a w przypadku sprawdzonych projektów korzystamy z domyślnych wartości modeli. W wyjątkowych sytuacjach korzystamy z narzędzia SOLID WORKS DimXpert w celu wprowadzenia danych dotyczących tolerancji i wymiarów. To podejście pozwoliło na zautomatyzowanie produkcji, a przejście na oprogramowanie SOLIDWORKS przyniosło korzyści zarówno na etapie rozwoju, jak i wytwarzania”.

Korzystając z oprogramowania SOLIDWORKS do obsługi rozwiązania produkcyjnego MBD, firma WZI zautomatyzowała i przyspieszyła produkcję, skracając czas potrzebny na generowanie kodu o 80 procent, skracając czas wymiarowania o 40 procent i upraszczając obsługę zleceń zmian technicznych, eliminując jednocześnie zadania w środowisku 2D i zależność od rysunków na papierze.

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROCESEM PRODUKCJI BEZ RYSUNKÓW DZIĘKI OPROGRAMOWANIU SOLIDWORKS MBD

Zapewnienie korzyści związanych ze środowiskiem 3D w obszarze produkcji wymaga zastosowania skutecznego rozwiązania MBD. Wystarczy wziąć pod uwagę czas, budżet i zasoby, które firmy poświęcają na tworzenie, obsługę i archiwizowanie rysunków inżynierskich 2D — a następnie pomyśleć o niezgodnościach, niespodziankach i problemach z jakością związanych z podejściem 2D. Czyż rozwiązanie 3D, które umożliwia automatyzację wprowadzania danych PMI i przedstawia je w bardziej przystępnym formacie cyfrowym 3D — z narzędziami wizualizacji, sondowania i dostosowania — nie mogłoby posłużyć do rozwiązania tych problemów związanych z rysunkami 2D? Czy takie rozwiązanie nie zwiększyłoby konkurencyjności firmy?

Rozwiązanie produkcyjne SOLIDWORKS MBD bez rysunków pozwala użytkownikom na wykorzystanie ujednoliconych narzędzi projektowych 3D oraz cyfrowych urządzeń wyświetlających do usprawnienia sposobu, w jaki przygotowują i dostarczają dane PMI do produkcji, oszczędzając czas i pieniądze, a także poprawiając jakość. Dzięki temu rozwiązaniu MBD użytkownicy mogą wydajniej i skuteczniej przekazywać odniesienia do baz pomiarowych, dane dotyczące systemów współrzędnych, wymiary i tolerancje, a także listy materiałów, uwagi, wykończenia powierzchni, techniki spawania i inne informacje produkcyjne w łatwym do zrozumienia formacie 3D. Z wykorzystaniem oprogramowania SOLIDWORKS MBD środowisko 3D może pomóc użytkownikom zmodernizować planowanie produkcji i procesy wytwarzania, tak jak zrewolucjonizowało rozwój produktów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami