pixel SOLIDWORKS Symulacja jako narzędzie konstrukcyjne cz. III - DPS Software

20 / 04 / 2016

DPS Software

SOLIDWORKS Symulacja jako narzędzie konstrukcyjne cz. III

Oprogramowanie CAE SOLIDWORKS  Simulation

Pakiety SOLIDWORKS Simulation to idealne rozwiązania dla inżynierii 3D. Oprogramowanie CAE SOLIDWORKS Simulation umożliwia projektantom przeprowadzanie kompleksowych testów wydajności w pojedynczym interfejsie użytkownika, zapewniając płynny i najbardziej wydajny tok pracy inżynierskiej:

 • Rozmieszczenie temperatur w oparciu  o analizę CFD w module SOLIDWORKS  Flow Simulation
 • Rozłożenie przemieszczeń w oparciu o wbudowaną analizę obciążenia termicznego w module SOLIDWORKS Simulation,
 • Wartości funkcji gęstości widmowej mocy (PSD) w oparciu o analizę drgań losowych  w SOLIDWORKS Simulation
 • Czas napełniania i lokalizacja frontu płynięcia tworzywa w oparciu o analizę wypełniania  w module SOLIDWORKS Plastics
 • Strumień ciepła w symulacji chłodzenia  w module SOLIDWORKS Plastics dotyczącej gniazda, kanałów chłodzących i formy
 • Rozłożenie naprężeń części z tworzywa sztucznego poddawanej obciążeniu zewnętrznemu w połączeniu z naprężeniem wewnętrznym wypraski
 • Wykonuj analizę strukturalną przy obciążeniach statycznych lub dynamicznych, by zapewnić optymalne wymiarowanie produktu
 • Poznaj szeroką gamę analiz CFD produktów i wizualizacje rezultatów przepływu płynów pomagających w intuicyjnym projektowaniu
 • Badaj odkształcenia produktów z dużymi przemieszczeniami i złożone modele materiałowe w procesie projektowania
 • Przeprowadź analizę ruchu złożenia, dzięki której można dokonać oceny wydajności mechanicznej złożenia w ruchu
 • Przeprowadź analizę formowania wtryskowego części, aby zoptymalizować umiejscowienie punktów wtrysku oraz przewidzieć położenie linii łączenia strug i pułapek powietrznych
 • Osiągnij najlepszy współczynnik siły do wagi, najlepszą częstotliwość lub sztywność projektowanego detalu dzięki optymalizacji analizy strukturalnej

Seria trzech prezentacji wideo

Tomasz Jęczarek (Simulation Manager) przygotował trzy odcinki wideo dotyczące wdrożenia symulacji w przedsiębiorstwie oraz  korzyści biznesowych związanych z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych.

Dziś przedstawiamy trzeci odcinek zatytułowany „Zwrot z inwestycji w analizy CFD i FEM”

Poprzedni odcinek:

 • 06.04.2016 – „SOLIDWORKS Symulacja jako narzędzie konstrukcyjne” – zobacz film 1z3
 • 13.04.2016 – „Czy Państwa organizacja podejmuje właściwe decyzje dotyczące produktów?” – zobacz film 2z3

Opracowywanie produktu to nieustanny proces podejmowania decyzji, który przekształca niewiadome w wiadome. Obejrzyj film i poznaj korzyści biznesowe wdrożenia symulacji wcześniej w procesie powstawania wyrobu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami