pixel Wykorzystanie narzędzia SIMULIA SSE w InFocus Energy Services

16 / 09 / 2019

DPS Software

Wykorzystanie narzędzia SIMULIA SSE w firmie InFocus Energy Services - Case Study

Wdrożenie oprogramowania do analizy SIMULIA SSE do procesu wykorzystania narzędzi SOLIDWORKS pozwoliło firmie InFocus Energy Services zwiększyć wydajność oraz poszerzyć możliwości w zakresie symulacji potrzebne do ciągłego udoskonalania innowacyjnych i wydajnych produktów do robót ziemnych, których używa się w przemyśle naftowym i gazowym — wpływając tym samym na oszczędność czasu i środków.

InFocus Energy Services, Inc. to innowacyjna firma specjalizująca się w opracowywaniu produktów do robót ziemnych, stosowanych w przemyśle naftowym i gazowym. Zajmuje się ona opracowywaniem wydajnych i innowacyjnych produktów wiertniczych oraz wykończeniowych; jest to przede wszystkim firma badawczo-rozwojowa, która udziela licencji na swoje technologie i produkty partnerom strategicznym.

Utrzymanie wiodącej pozycji w przemyśle naftowym i gazowym wymaga solidnych narzędzi projektowych i inżynieryjnych, dlatego firma wykorzystuje zintegrowany pakiet do opracowywania produktów SOLIDWORKS 3D . Zgodnie ze słowami Allana Pearsona, założyciela/dyrektora, firma InFocus korzysta z narzędzi SOLIDWORKS od samego początku, ponieważ zintegrowane rozwiązania zapewniają wydajność, dynamikę i elastyczność — czynniki potrzebne do ciągłego opracowywania innowacyjnych produktów.

InFocus Energy Services - Simulia SEE - SOLIDWORKS - DPS Software

„Oprogramowanie SOLIDWORKS to rdzeń naszej grupy inżynierskiej”, twierdzi Pearson. „Opiera się na nim cała działalność firmy: modelowanie, symulacja, analizy przepływu, renderowanie. Rzadko musimy polegać na innych produktach”.

Firma InFocus koncentruje się na opracowywaniu produktów stosowanych w przemyśle naftowym i gazowym, których dostępność jest obecnie bardzo ograniczona, w związku z czym narzędzia SOLIDWORKS, w tym rozwiązania do symulacji, wykorzystywane są do granic możliwości, jednocześnie firma śledzi proces powstawania nowych rozwiązań.

„Stosujemy oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation Premium w pewnych typach analiz, ale nasza działalność coraz częściej obejmuje nie tylko nieliniowości geometryczne i materiałowe, ale również złożone problemy dotyczące styku elementów”, wyjaśnia Peter Kjellbotn, inżynier mechanik/specjalista ds. symulacji.

Inżynierowie InFocus potrzebowali dostępu do dodatkowych narzędzi symulacyjnych, jak również rozwiązania zgodnego z oprogramowaniem SOLIDWORKS. Gdy dowiedzieli się, że na Platformie 3DEXPERIENCE dostępne jest nowe rozwiązanie SIMULIA Structural Simulation Engineer (Simulia SSE) natychmiast rozpoczęli korzystanie z niego. Oprogramowanie SSE zawiera solver Abaqus Simulia.

Precyzyjna analiza  trudnych, złożonych procesów dotyczących styku elementów dzięki SIMULIA SSE

Firma InFocus po raz pierwszy zastosowała rozwiązanie SIMULIA Structural Simulation Engineer w sekcji łożyska silnika wiertniczego RE|FLEX Premium HP/HT. Łożysko silnika to opatentowana konstrukcja, opracowana w celu przekształcania ekstremalnych parametrów obciążenia.

InFocus Energy Services - Simulia SEE - SOLIDWORKS - DPS Software

Początkowa koncepcja układu napędowego firmy polegała na wykorzystaniu tradycyjnych łożysk kulkowych. Projekt ten zakończył się jednak niepowodzeniem w fazie testowania, jako że łożyska i ich powierzchnie nie wytrzymywały obciążenia. Rozwiązanie SIMULIA Structural Simulation Engineer przewidziało to niepowodzenia — z dokładną korelacją z rzeczywistymi wynikami testów — oraz pozwoliło na opracowanie lepszego i bardziej innowacyjnego projektu.

„Dzięki rozwiązaniu Simulia SSE mogliśmy dokonać oceny całej gamy opcji geometrycznych i materiałowych, co pomogło nam w przeprowadzeniu szybkiej optymalizacji stożkowych, walcowych łożysk oraz w określeniu, który rodzaj wytrzymałej stali będzie najbardziej odpowiedni dla danego projektu”, mówi Kjellbotn.

Przeanalizowanie opcji w oprogramowaniu zwolniło firmę z konieczności fizycznego testowania wszystkich możliwości. InFocus przeprowadziło zaledwie kilka testów projektu zweryfkowanego w Structural Simulation Engineer, które potwierdziły prawidłowość wyników symulacji.

Szybsze i tańsze opracowywanie wyjątkowych, innowacyjnych produktów

Opracowywanie sekcji łożyska silnika wiertniczego RE|FLEX Premium z wykorzystaniem oprogramowania SIMULIA Structural Simulation Engineer dobrze obrazuje szybki, ukierunkowany proces opracowywania produktów, niezbędny do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań przez firmę InFocus w terminowy i spójny sposób.

Za przykład może posłużyć sekcja łożyska silnika RE|FLEX — na fizyczne testowanie wszystkich opcji projektowych należałoby poświęcić znacznie więcej czasu i pieniędzy niż w przypadku dokonywania analizy w oprogramowaniu Structural Simulation Engineer.

„Przeprowadzenie całego szeregu testów wytrzymałego wału napędowego — ze świadomością, że każdy test generuje koszt rzędu tysięcy dolarów — miałoby wysoce niekorzystne skutki zarówno dla harmonogramu pracy,  jak i budżetu. Wykorzystanie rozwiązania Structural Simulation Engineer pozwoliło na oszczędność dziesiątek tysięcy dolarów, miesięcy pracy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Umożliwiło to skrócenie wielomiesięcznego procesu do zaledwie kilku tygodni”, mówi Kjellbotn.

InFocus Energy Services - Simulia SEE - SOLIDWORKS - DPS Software

Napędzanie rozwoju dzięki narzędziu SIMULIA SSE

Wdrożenie rozwiązania SIMULIA Structural Simulation Engineer zapewnia firmie InFocus większą elastyczność i dynamikę — czynniki potrzebne do ciągłego udoskonalania i rozwoju firmy. Szybsze wprowadzanie produktów na rynek to sprawa najwyższej wagi dla InFocus.

„Rozwiązanie Structural Simulation Engineer umożliwia realizację naszego celu, jakim jest przeprowadzenie procesu od tworzenia do dostarczenia produktu w ciągu jednego tygodnia. Nasze potrzeby biznesowe zmieniają się szybko, dlatego sprawny system, generujący wyniki godne zaufania, stanowi niezwykle ważny element ciągłego rozwoju firmy”.

Dodatkowe narzędzia dostępne w chmurze na Platformie 3DEXPERIENCE

Rozwiązanie SIMULIA Structural Simulation Engineer znajduje się na platformie 3DEXPERIENCE w chmurze, jak również jest w pełni zgodne z danymi dotyczącymi modelowania SOLIDWORKS. Brak zależności od sprzętu pozwala na przeznaczenie stacji roboczych do innych celów, a wykorzystanie danych SOLIDWORKS wpływa na oszczędność czasu i środków ze
względu na brak konieczności pracochłonnego przeglądania protokołów importu/eksportu. Rozwiązanie umożliwia również automatycznie przechowywanie danych w chmurze oraz wspiera współpracę.

Wykorzystanie oprogramowania do analizy SIMULIA SSE w sekcji łożyska silnika wiertniczego RE|FLEX Premium HP/ HT umożliwiło firmie InFocus Energy Services dokonanie oceny całej gamy opcji geometrycznych i materiałowych. Wynikiem tego są stożkowe, walcowe łożyska z wytrzymałej stali, a ponadto oszczędność tysięcy dolarów w zakresie testowania oraz znaczne zmniejszenie nakładu pracy.

Więcej o Platformie 3DEXPERIENCE na konferencji DPS FORUM 2019

Zapraszamy wszystkich użytkowników oprogramowania SOLIDWORKS do uczestnictwa w DPS FORUM 2019. W trakcie 18. konferencji DPS Software przedstawimy więcej informacji na temat Platformy 3DEXPERIENCE oraz samych narzędzi w tym SIMULIA SSE.

Więcej informacji o DPS FORUM 2019 oraz rejestracja znajduje się na oficjalnej stronie wydarzenia www.dpsforum.pl DPS FORUM 2019 - Simulia SSE

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami