pixel Nowy sposób automatyzacji dzięki obróbce opartej na regułach - poznaj nowość SOLIDWORKS CAM - DPS Software

29 / 11 / 2017

DPS Software

Nowy sposób automatyzacji dzięki obróbce opartej na regułach - poznaj nowość SOLIDWORKS CAM

Zawarte w oprogramowaniu sprawdzone strategie i zasady obróbki umożliwiają szybsze tworzenie ścieżek narzędzi — w wielu przypadkach pięcio lub nawet dziesięciokrotnie szybciej. Zasady te są uwzględniane w standardzie i mogą być z łatwością modyfikowane podczas programowania przez użytkownika CAM poprzez prostą zamianę parametrów i  kliknięcie przycisku „Zapisz”. Nowość SOLIDWORKS CAM 2018

Wprowadź procesy produkcyjne w nową erę automatyzacji dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS 2018. Odkryj zaawansowane narzędzia i funkcje, w tym SOLIDWORKS CAM, które pomogą Ci zrewolucjonizować proces projektowo-produkcyjny w ramach jednej, spójnej platformy.

SOLIDWORKS CAM TO KOMPLETNE ROZWIĄZANIE CAM ZINTEGROWANE Z SOLIDWORKS CAD 3D

Oprogramowanie do programowania toczenia 2-osiowego i frezowania 2,5-osiowego oparte na CAMWorks. SOLIDWORKS CAM umożliwia obróbkę typu 3 + 2 oraz zapewnia pełne wsparcie dla konfiguracji, części i złożeń. Rozwiązanie CAM od SOLIDWORKS wykorzystuje zasady obróbki oparte na regułach, co umożliwia zaprogramowanie w systemie najważniejszych strategii obróbki, które mają być używane jako standardowe. Reguły te mogą być automatycznie stosowane w zależności od rodzaju materiału oraz geometrii danej operacji. Dzięki wykorzystaniu interfejsu części i złożeń SOLIDWORKS nauka obsługi modułu SOLIDWORKS CNC jest szybka i prosta, co umożliwia bezproblemowe wykorzystanie zalet obróbki opartej na regułach.

PROGRAMOWANIE CNC BEZPOŚREDNIO W SOLIDWORKS

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM wykorzystuje obróbkę opartą na regułach w celu udoskonalenia procesu programowania maszyny cnc w taki sam sposób, w jaki projektowanie oparte na regułach umożliwia przyspieszenie tworzenia rysunków i procesu projektowania. Możliwość wykorzystania tolerancji przypisanych do poszczególnych komponentów pozwala użytkownikom skoncentrować się na najważniejszych obszarach tworzenia części zamiast na kontrolowaniu wszystkich operacji wymagających obróbki. Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM łączy projektowanie i produkcję w jednej aplikacji wyposażonej w łatwy w użyciu interfejs. Przypisywanie strategii obróbki w oparciu o tolerancje projektowe pozwala zmniejszyć liczbę błędów i poprawić jakość w całym procesie obróbki.

SOLIDWORKS CAM oprogramowanie do programowania maszyn CNC

Zalety oprogramowania SOLIDWORKS CAM:

 • Łatwiejsza współpraca – jedno środowisko do projektowania i programowania ułatwia przejście do fazy CAM
 • Równoległe procesy projektowania umożliwiają szybszą realizację zadań oraz identyfikację problemów, dzięki czemu wprowadzanie zmian jest mniej kosztowne
 • Obróbka oparta na regułach pozwala nowym użytkownikom na szybkie przystosowanie się do procesów obróbki używanych w danej firmie
 • Obróbka oparta na tolerancji umożliwia wybranie najlepszej strategii obróbki i szybkie wprowadzanie zmian w projektach, materiałach i tolerancjach
 • Funkcja rozpoznawania operacji zapewnia pełną kontrolę nad definiowaniem operacji obróbki w środowisku CAD/CAM
 • Edytor NC daje możliwość łatwej i szybkiej weryfikacji kodu G i przesłać plik bezpośrednio do układu sterowania CNC
 • Możliwości używania ścieżek narzędzi w eDrawings, operatorzy maszyn mogą wyświetlać modele 3D wraz z powiązanymi ścieżkami narzędzi, aby lepiej zrozumieć kolejność obróbki
 • Wizualizacja mocowań oraz niezbędnych narzędzi jest łatwiejsza przy użyciu złożeń SOLIDWORKS, po zaprojektowaniu mocowań program SOLIDWORKS CAM może automatycznie dostosować ścieżki narzędzi, aby uniknąć kolizji z zaprojektowanymi komponentami
 • Symulacja ścieżek narzędzi w SOLIDWORKS CNC umożliwia określenie prawidłowej strategii obróbki oraz skonfigurowanie informacji o każdym wyprodukowanym komponencie

Logotype SOLIDWORKS CAM CNC

Pozostałe funkcje SOLIDWORKS CAM:

 • Generowanie operacji obróbki bezpośrednio z geometrii macierzystej lub importowanej
 • Zapisywanie często wykonywanych operacji w bazie danych obróbki
 • Szybsze i głębsze skrawanie przy mniejszym obciążeniu narzędzi
 • Równomierne zużycie wydłużające czas eksploatacji narzędzi do skrawania
 • Powiązanie z modelem 3D, automatyczne wdrażanie zmian projektowych do operacji obróbki oraz ścieżek narzędzi
 • Generowanie ścieżek narzędzi bezpośrednio z informacji PMI
 • Odczytywanie informacji DimXpert i MBD
 • Dostosowywanie tolerancji asymetrycznych do wartości średnich
 • Dostępna Technologiczna Baza Danych zawierająca rodzaje obróbek i strategie

LICENCJE

SOLIDWORKS CAM Standard

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Standard umożliwia użytkownikom szybkie programowanie poszczególnych części i konfiguracji bez opuszczania środowiska SOLIDWORKS CAD 3D. Pełny dostęp do definiowania reguł w SOLIDWORKS CAM pozwala na tworzenie i rozwijanie standardów używanych w danej firmie. Obróbka oparta na bazie wiedzy technologicznej oraz obróbka oparta na specyfikacji tolerancji umożliwiają:

– Rozpoznawanie zaktualizowanej geometrii po zmianie modelu poprzez aktualizację operacji lub zaimportowanie nowych części

– Przypisywanie strategii obróbki na podstawie rozpoznanych operacji

– Aktualizowanie strategii obróbki w przypadku zmiany tolerancji projektowych

– Obróbka oparta na regułach umożliwia projektantom i inżynierom wychwytywanie błędów projektowych oraz konfiguracji dla nowych części przy użyciu funkcji automatycznego rozpoznawania operacji

– Szybkie wycenianie komponentów w oparciu o standardy firmowe zdefiniowane jako reguły

SOLIDWORKS CAM Professional

Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional zapewnia możliwości pakietu SOLIDWORKS CAM Standard, a także dodatkowe funkcje zwiększające możliwości programowania. Licencja SOLIDWORKS CAM Professional oferuje następujące dodatkowe funkcje:

– Obróbka złożeń: użytkownicy projektujący mocowania lub obróbkę grupy części mogą tworzyć stoły montażowe, imadła, zaciski lub inne mechanizmy mocowania przy użyciu złożeń SOLIDWORKS. Po ukończeniu projektu programiści mogą zdefiniować, które komponenty są używane do obróbki, a które są mocowaniami. Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM automatycznie dostosowuje ścieżki w celu unikania mocowań. Taki stopień automatyzacji umożliwia programistom skoncentrowanie się w całości na procesie obróbki

– Toczenie: oprogramowanie SOLIDWORKS CAM obsługuje toczenie przy użyciu jednej głowicy wewnątrz środowiska części SOLIDWORKS. Podobnie jak w przypadku frezowania, użytkownicy mogą korzystać z funkcji automatycznego rozpoznawania operacji, obróbki opartej na bazie wiedzy technologicznej oraz konfiguracji. Baza danych technologicznych zawiera bibliotekę zdefiniowanych narzędzi oraz strategii obróbki. Można je w dowolnym momencie dostosować do indywidualnych potrzeb w celu optymalizacji procesu programowania. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe narzędzia i mocowania do konkretnych operacji obróbki. Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM nie oferuje funkcji jednoczesnego frezowania/toczenia ani obsługi narzędzi ruchomych

– Frezowanie 3 + 2: oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional umożliwia programistom używanie 4- i 5-osiowych centrów obróbki. W przypadku takich maszyn można ustalić pozycję czwartej i piątej osi przed przystąpieniem do realizacji strategii frezowania 2,5-osiowego. Umożliwia to tworzenie wielu mocowań i uchwytów roboczych w celu skrócenia czasu przygotowania. Taki rodzaj programowania pozwala firmom na produkcję dużych partii wyrobów przy minimalnym udziale operatora

– Frezowanie z wysoką prędkością: zaawansowane narzędzia i metody obróbki wymagają optymalizacji ścieżek narzędzi w celu efektywnego wykorzystania posiadanych urządzeń. Oprogramowanie SOLIDWORKS CAM Professional wykorzystuje 2,5-osiowe procedury frezowania VoluMill frmy Celeritive™ Technologies

DOSTĘPNE RODZAJE OBRÓBEK

Frezowanie 2.5-osiowe
Typy cięcia:
– obróbka zgrubna
– konturowanie
– planowanie
– frezowanie gwintu
Zgrubna obróbka powierzchni
Typy cięcia:
– skrawanie promieniowe
– skrawanie współosiowe
– dostosowany kąt zagłębiania
– odwróć
– lustro względem linii środkowej
Toczenie
Dostępne operacje toczenia:
– zgrubna obróbka powierzchni
– wykończenie powierzchni
– zgrubne toczenie
– wykańczające toczenie
– gwintowanie
– odcięcie
Operacje toczenia rowków:
– zgrubna obróbka rowka
– wykończenie rowka
Operacje pogłębiania podczas toczenia:
– pogłębienie zgrubne
– pogłębienie wykańczające
– wiercenie
– nawiercanie
– gwintowanie
Operacje obróbki otworu
Typy cięcia:
– nawiercanie
– wiercenie
– pogłębienie stożkowe
– pogłębienie walcowe
– rozwiercanie
– gwintowanie
– obróbka zgrubna
– konturowanie
– frezowanie gwintu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami