pixel 5 powodów by usprawnić zarządzanie danymi w firmie produkcyjnej

28 / 01 / 2020

DPS Software

5 powodów by usprawnić zarządzanie danymi w firmie produkcyjnej

Firmy produkcyjne stoją dziś przed wieloma wyzwaniami związanymi ze skutecznym zarządzaniem danymi projektowymi i danymi produkcyjnymi. Dotyczy to nie tylko działów rozwoju produktu i produkcji, ale całego przedsiębiorstwa. To, jak dobrze organizacje produkcyjne zarządzają danymi o produktach i procesie produkcji ma bezpośredni wpływ na zdolność firmy do rozwoju, a także do utrzymania i zwiększenia jego przewagi konkurencyjnej.

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym producenci muszą nie tylko skutecznie zarządzać danymi produktu i produkcji, ale także skutecznie zarządzać dystrybucją danych projektu i produkcji do powiązanych działów w celu poprawy ich wydajności. W artykule przeanalizujemy pięć głównych powodów, dla których firmy produkcyjne powinny usprawnić procesy zarządzania danymi oraz sprawdzimy, w jaki sposób rozwiązania do zarządzania danymi SOLIDWORKS mogą pomóc im osiągnąć cele biznesowe.

Skuteczne zarządzanie danymi może przynieść korzyści w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, w szczególności poprzez integrację zarządzania danymi produktu (PDM) i systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Powód nr 1 | Zwiększenie produktywności

Usprawniając zarządzanie danymi, firmy produkcyjne będą mogły przyspieszyć wydajność przez:

 • Automatyzację ręcznych, powtarzalnych zadań – W każdej organizacji produkcyjnej istnieje mnóstwo ręcznych, powtarzalnych zadań, które mają ogromny wpływ na wydajność, np. ręczne tworzenie zestawień materiałowych (BOM) lub sprawdzanie poprawek na rysunkach. Narzędzia PDM mogą pomóc producentom w zidentyfikowaniu wszystkich ręcznych, powtarzalnych zadań w przepływach pracy, które można zautomatyzować, przyspieszyć i / lub wyeliminować, zwiększając produktywność, jednocześnie zapewniając bardziej dokładny i bezpieczny proces.
 • Minimalizowanie opóźnień i przekroczeń kosztów –  Niedotrzymywanie terminów i przekroczenie budżetu to wyraźne oznaki, że rozwój produktu i przepływy pracy są poza kontrolą. Narzędzia PDM mogą pomóc producentom w automatyzacji przepływów pracy i  rozwiążą problemy opóźniające harmonogram i przekroczenia kosztów.
 • Integracja systemów PDM i ERP – Wielu producentów korzysta z systemu zarządzania danymi produktu (PDM) do zarządzania danymi dotyczącymi rozwoju i produkcji oraz osobnego systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Dzięki integracji systemów PDM i ERP mogą one współpracować jako jeden system, a producenci mogą osiągnąć dodatkowy wzrost wydajności.
 • Eliminacja marnotrawnych, zbędnych procesów – Producenci w coraz większym stopniu polegają na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych do projektowania i wytwarzania produktów, jednak bywa, że wciąż funkcjonują przestarzałe procesy i procedury, które nie są już przydatne. System PDM może pomóc w kontroli istniejących procesów i przepływów pracy, a następnie wyeliminować, zastąpić lub zautomatyzować nieaktualne procesy.
 • Przyspieszenie czasu wprowadzania nowych produktów – W ramach opracowywania, produkcji i wprowadzania na rynek wszystkich nowych produktów producenci tracą znaczną ilość czasu związanego z pytaniami i nieporozumieniami dotyczącymi danych. Dzięki systemowi PDM obsługującemu zautomatyzowane, sformalizowane przepływy pracy, producenci mogą wykryć nieznane wcześniej przypadki utraty czasu i konsekwentnie przyspieszać czas wprowadzania produktu na rynek.
 • Osiągnięcie dodatkowej automatyzacji za pośrednictwem interfejsu API – Podczas gdy system PDM może pomóc organizacji produkcyjnej w automatyzacji wielu procesów,  wybór zintegrowanego systemu PDM z otwartym interfejsem programowania aplikacji (API) zautomatyzuje procesy, które są unikalne lub będzie miał zastosowanie w przypadku niestandardowych produktów i technik wytwarzania.

Powód nr 2 | Poprawa jakości produktu

Wykorzystując zarządzanie danymi firmy produkcyjne będą w stanie utrzymać niezmiennie wysoki poziom jakości poprzez:

 • Eliminowanie błędów nieaktualnych wersji projektu – Niska jakość produktu związana z pracą ze starymi, nieaktualnymi projektami była dość powszechna, gdy zarządzanie danymi polegało na fizycznym archiwizowaniu papierowych rysunków. Dzięki dokładniejszym kontrolom systemu PDM, możesz całkowicie wyeliminować błędy projektowe i problemy z produktem związane z pracą na niewłaściwej wersji projektu.
 • Ponowne wykorzystanie projektu – Po co projektować nowy komponent, gdy już istnieje sprawdzony projekt części, ukryty w danych produktu? Jeśli nie możesz znaleźć istniejącego projektu, nie możesz go ponownie użyć. Narzędzia do zarządzania danymi z funkcjami wyszukiwania mogą pomóc firmie produkcyjnej w ponownym wykorzystaniu sprawdzonych, istniejących projektów.
 • Ograniczanie ilości odpadów i przeróbek – Błędy projektowe związane z użyciem nieaktualnej wersji lub nowego, niesprawdzonego projektu mają wpływ na ilość kosztownych odpadów. Za każdym razem, gdy producent musi przerobić lub zmodernizować część lub produkt, rośnie prawdopodobieństwo, że przeróbka wpłynie negatywnie na jakość. System PDM może pomóc producentom wyeliminować błędy rewizji, zwiększyć ponowne użycie projektu oraz zmniejszyć ilość odpadów i przeróbek, co poprawi jakość produktu.
 • Poprawa obsługi zleceń zmian technicznych – Gdy wymagana jest zmiana po wydaniu projektu produktu do produkcji, producenci wydają zlecenie zmiany technicznej (Engineering Change Order). To, jak Twoja organizacja wdraża ECO ma bezpośredni wpływ na ogólną jakość produktu. Dzięki zintegrowanemu systemowi PDM producenci mogą nie tylko wydajniej wykonywać ECO, ale także zapewnić, że obsługa ECO zapewni końcowy efekt poprawy jakości.

Powód nr 3 | Ułatwienie współpracy

Wdrażając SOLIDWORKS PDM firmy produkcyjne będą w stanie wspierać bardziej efektywną współpracę poprzez:

 • Łączenie rozproszonych lokalizacji – W czasach globalnej działalności przedsiębiorstw,  pojawia się potrzeba połączenia grup rozwoju produktu, inżynierii i produkcji, a także powiązanych funkcji biznesowych. To niezwykle ważne dla zwiększenia wydajności i maksymalizacji wykorzystania zasobów na całym świecie. System PDM z replikowanym repozytorium jest niezbędny do łączenia globalnie rozproszonych lokalizacji produkcyjnych i ułatwiania współpracy między nimi.
 • Integrację komunikacji między działami inżynieryjnymi – Ponieważ coraz więcej produktów obejmuje zespoły i komponenty mechaniczne, elektroniczne i elektromechaniczne, rośnie potrzeba stymulowania i wspierania współpracy między działami inżynieryjnymi. Zintegrowany system PDM może pomóc w promowaniu współpracy międzydyscyplinarnej, ponieważ ustanawia wspólne repozytorium informacji projektowych i inżynierskich wymaganych przed rozpoczęciem tego rodzaju współpracy.
 • Łączenie rozwoju produktu i produkcji – Projektanci i inżynierowie produktu mogą skuteczniej współpracować ze specjalistami ds. produkcji w zakresie najlepszej metody produkcji, a personel produkcyjny może zobaczyć i współpracować nad tym, co pojawi się w kolejce rozwoju produktu.
 • Ułatwienie współpracy z innymi działami w firmie – Zintegrowany system PDM umożliwia także producentom przyspieszenie i wsparcie innych ważnych aplikacji, które mogą wykorzystać dane projektowe produktu, stymulując współpracę w całym przedsiębiorstwie. Informacje dotyczące rozwoju produktu, takie jak zestawienia komponentów (BOM), harmonogramy rozwoju i przewidywane procesy produkcyjne, mogą być następnie wykorzystane do przygotowania i obsługi innych ważnych funkcji, w tym planowania produkcji, szacowania/wyceny, zakupów, sprzedaży, marketingu i dalszego usprawnienia podstawowych działań producenta.

Powód nr 4 | Zwiększenie sprawności i elastyczności

Dzięki ulepszeniu zarządzania danymi firmy produkcyjne będą w stanie wspierać sprawność i elastyczność organizacyjną poprzez:

 • Skrócenie czasu realizacji projektu na zamówienie – Skrócenie czasu realizacji projektu/dostawy jest kluczowym czynnikiem sukcesu wielu producentów produktów na zamówienie. Zautomatyzowane przepływy pracy wspierane przez zintegrowany system PDM mogą radykalnie skrócić zarówno rozwój oferty, jak i produktu, zapewniając inżynierom szybkość działania i elastyczność niezbędną do skutecznego konkurowania na globalnym, konkurencyjnym rynku.
 • Uwzględnianie jednoczesnego rozwoju produktu i planowania produkcji – Dzięki szybkości i elastyczności zapewnianej przez zintegrowany system PDM, planowanie produkcji może rozpocząć się równocześnie z końcowymi etapami rozwoju produktu. Ponieważ zarówno pracownicy ds. rozwoju produktu, jak i pracownicy produkcyjni mogą skuteczniej współpracować przed wydaniem produktu do produkcji, będą potrzebowali mniej czasu na planowanie produkcji.
 • Równoczesne opracowywanie produktów i dokumentacji – Zamiast czekać na wyprodukowanie produktu w celu opracowania treści instrukcji obsługi i innych form dokumentacji produktu, producenci mogą wykorzystać system PDM do zaplanowania równoległego przepływu pracy, przez który produkty i towarzysząca im dokumentacja będą opracowywane w tym samym czasie, a zmiany w projekcie będą automatycznie aktualizowane.

Powód nr 5 | Inspiracja do innowacji

Firmy produkcyjne dzięki usprawnieniu zarządzania danymi będą mogły wdrażać innowacje od wewnątrz poprzez:

 • Wkład z całego przedsiębiorstwa – Pomysły mogą pochodzić z wielu źródeł. Dzięki zintegrowanemu systemowi PDM producenci mogą gromadzić cenne informacje i perspektywy na innowacje z całego przedsiębiorstwa, w tym od pracowników, którzy na co dzień współpracują z klientami.
 • Wykorzystanie szybszej, szerszej współpracy – Dzięki większej wydajności i elastyczności zapewnianej przez system PDM producenci mogą szybciej wykorzystywać szerszą współpracę i sprawniejsze operacje w celu wprowadzania innowacji w nowych produktach czy zdobywania nowych rynków. Pomyślne wprowadzenie innowacyjnego produktu lub funkcji produktu wymaga wprowadzenia go na rynek w pierwszej kolejności, a narzędzia PDM mogą pomóc w szybszym działaniu niż konkurenci.
 • Wspieranie bardziej innowacyjnego podejścia do rozwoju produktu i produkcji – System PDM może również pomóc producentom wspierać bardziej innowacyjne podejście do rozwoju produktu, a także wykorzystać najnowsze techniki produkcji. Jednoczesny rozwój produktu – w którym wszystkie powiązane funkcje są realizowane równocześnie z opracowaniem produktu oraz zastosowanie technik wytwarzania przyrostowego są przykładami innowacyjnego podejścia do rozwoju i produkcji produktu, które są wspierane przez PDM.

Korzyści z zarządzania danymi dzięki rozwiązaniom SOLIDWORKS

Jako wiodący dostawca łatwych w użyciu rozwiązań projektowych, inżynieryjnych i rozwojowych produktów, Dassault Systèmes SOLIDWORKS wprowadził pierwszą w branży ofertę rozproszonych produktów do zarządzania danymi, która może równać się, a nawet przewyższyć możliwości drogich systemów PLM za dużo mniejsze pieniądze. Ten unikalny zestaw rozwiązań umożliwia producentom korzystanie z PDM, zaawansowanego systemu zarządzania danymi i szeregu aplikacji (indywidualnie lub jako połączony system DDM).

SOLIDWORKS PDM Standard

Będący częścią SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS PDM Standard jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych środowisk grup roboczych, które mieszczą się w jednym położeniu geograficznym. Aplikacja pomaga projektantom i inżynierom w łatwej i wydajnej organizacji i zarządzaniu danymi projektowymi i inżynierskimi oraz ma łatwą ścieżkę aktualizacji, w przypadku zmiany potrzeb organizacji.

SOLIDWORKS PDM Professional

W pełni funkcjonalne rozwiązanie do zarządzania danymi dla dużych i małych organizacji. SOLIDWORKS PDM Professional pomaga zespołom opracowującym produkty łatwiej znajdować i zmieniać przeznaczenie plików, części i rysunków, udostępniać informacje o projekcie, automatyzować przepływy pracy i upewnić się, że produkcja ma zawsze odpowiednią wersję.

SOLIDWORKS Manage

Zaawansowany system zarządzania danymi, który rozszerza możliwości globalnego zarządzania plikami i integracji aplikacji włączanych przez platformę SOLIDWORKS PDM. Łącząc łatwość użycia i znany interfejs Windows® Explorer SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Manage dodaje zaawansowane możliwości, które pozwalają zespołom w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym zarządzać harmonogramami i zasobami projektu, usprawnić złożone procesy biznesowe, zautomatyzować zarządzanie rejestrami oraz agregują, komunikują i prezentują informacje związane z PDM w formatach dostosowanych do zużycia przez różne grupy odbiorców.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami