pixel Zarządzanie danymi CAD w małych przedsiębiorstwach. Część IV

23 / 06 / 2020

DPS Software

Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach. Część IV – narzędzia

Negatywne skutki złego zarządzania danymi generują wiele błędów i problemów, które wpływają na znaczne obniżenie produktywności oraz konkurencyjności. Właściciele mniejszych firm mogą sądzić, że są odporni na te problemy, zakładając, że wyzwania związane z zarządzaniem danymi skorelowane są z wielkością firmy.

Jednak wyniki badania „Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach” przeprowadzonego przez firmę Tech-Clarity wyraźnie wskazują na błędność tego przekonania, dowodząc że zarówno małe firmy, jak i więksi gracze mierzą się z podobnymi wyzwaniami (cz. I cyklu). Skuteczne zarządzanie danymi projektowymi ma kluczowe znaczenie dla zachowania elastyczności w dzisiejszym środowisku kompleksowego rozwoju produktu – przekłada się przede wszystkim na szybkość i skuteczność projektowania nowych produktów, co z kolei zapewnia konkurencyjność, wpływając na osiągane przychody.

Małym firmom brakuje narzędzi do zarządzania danymi CAD

Badanie Tech-Clarity pokazuje, że lepiej funkcjonujące firmy osiągają lepsze wyniki, korzystając z rozwiązań w zakresie zarządzania danymi strukturalnymi. Badacze odnotowali wyraźne korelacje między lepszą wydajnością rozwoju produktu, lepszym zarządzaniem danymi oraz wykorzystaniem systemów PDM lub PLM. Konkretnie:

 • Ponad połowa firm twierdzi, że doświadcza nieefektywności w zakresie projektowania z powodu wyzwań związanych z zarządzaniem danymi.
 • Najlepsi poświęcają o 25% mniej czasu na nieproduktywne zadania związane z zarządzaniem danymi.
 • Przedsiębiorstwa światowej klasy są o 30% bardziej skłonne do korzystania z rozwiązań PDM lub PLM.

Wyniki te prowadzą do wniosku, że system PDM/PLM pomaga firmom poprawić wydajność i osiągnąć cele związane z rozwojem produktów.

Pomimo udowodnionych zalet, firmy zatrudniające do 5 inżynierów używają systemów klasy PDM rzadziej niż większe przedsiębiorstwa. Zamiast tego skłaniają się ku używaniu dysków sieciowych i niemal dwukrotnie częściej korzystają z dysków lokalnych do zarządzania danymi CAD. Większe firmy wdrażają rozwiązania PDM niemal trzykrotnie częściej i są ponad trzykrotnie bardziej skłonne do wspierania rozwoju produktów za pomocą PLM.

Mniejsze firmy rzadziej korzystają z jakiegokolwiek systemu do zarządzania plikami CAD. Dotyczy to nawet rozwiązania CAD do zarządzania danymi projektowymi bez znaczących przepływów pracy lub możliwości takich jak zarządzanie elementami, listy materiałów (BOM), procesy przeglądu czy inne rozszerzone funkcje. Utrudnia to tym podmiotom konkurowanie.

Wykres - zarządzanie danymi CAD

Małe firmy (zatrudniające do 5 inżynierów), które osiągają najlepsze wyniki w zakresie rozwoju produktów, z 44% wyższym prawdopodobieństwem korzystają z systemu zarządzania danymi CAD. Prowadzi to do wniosku, że rozwiązania z zakresu zarządzania danymi projektowymi mogą poprawić wydajność rozwoju nowych produktów nawet w najmniejszych organizacjach. Niektórzy mogą uważać, że formalne systemy PDM lub PLM to przesada w przypadku małych firm. Nic bardziej mylnego – badanie pokazuje, że małe zespoły osiągające najlepsze wyniki korzystają już z tych rozwiązań.

Korzyści z zarządzania danymi CAD

Rozwiązania do zarządzania danymi CAD umożliwiają kontrolę, dostęp i współdzielenie plików. Szersze rozwiązanie jakim jest PDM może wykraczać poza ten zakres i oferuje większą wartość, obejmującą dodatkowe możliwości z zakresu komunikacji i współpracy, rozszerzone dane o produktach czy automatyzację procesów.

Firmy zatrudniające do 5 inżynierów doceniają korzystanie z systemów zarządzania danymi za utrzymanie kontroli nad wszystkimi plikami, ułatwienie ich wyszukiwania i możliwość udostępniania innym. Pozostałe wymienione przez respondentów korzyści to: standaryzacja, oszczędność czasu, integracja procesów, mniej błędów, brak niekompletnych danych, możliwość ponownego użycia projektu, automatyzacja, elastyczność, wyższa wydajność, lepsza jakość produktów.

Tech-Clarity, w oparciu o wnioski płynące z badania, przygotowało listę zaleceń związanych z zarządzaniem danymi:

 • Mniejsze firmy, które chcą poprawić wydajność w zakresie rozwoju produktu powinny rozważyć wdrożenie rozwiązania do zarządzania danymi projektowymi.
 • Wybrane narzędzie powinno automatyzować podstawowe procesy, takie jak kontrola wersji i zaewidencjonowanie/wyewidencjonowanie.
 • Warto zacząć od rozwiązań niskoskalowych, np. prostego systemu PDM, ale upewnić się, że narzędzie to będzie można w przyszłości rozbudować.

Zarządzanie danymi z SOLIDWORKS

Będący częścią SOLIDWORKS Professional i SOLIDWORKS PremiumSOLIDWORKS PDM Standard jest idealnym rozwiązaniem dla mniejszych środowisk grup roboczych, które mieszczą się w jednej lokalizacji. Aplikacja pomaga projektantom i inżynierom organizację i zarządzanie danymi projektowymi i inżynierskimi w sposób efektywny oraz ma łatwą ścieżkę aktualizacji, co jest przydatne w przypadku zmiany potrzeb organizacji.

Poprzednie części artykułów cyklu “Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Kreator oferty

  Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

  Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
  Skontaktuj się z nami