pixel Zarządzanie danymi CAD w MŚP. Część II: produktywność

27 / 05 / 2020

DPS Software

Zarządzanie danymi CAD w MŚP. Część II: produktywność

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, brak odpowiednich narzędzi i procedur związanych z zarządzaniem danymi generuje wiele błędów oraz niepotrzebnej pracy. Badanie przeprowadzone przez firmę Tech-Clarity wykazało, że inżynierowie tracą średnio aż 35% czasu na nieproduktywne zadania. Jak zatem zwiększyć produktywność w obszarze danych projektowych i jak to wpłynie na funkcjonowanie całej firmy? O tym w dzisiejszym artykule w ramach cyklu „Zarządzanie danymi CAD w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Przedsiębiorstwa korzystają z nowoczesnych rozwiązań informatycznych do projektowania i wytwarzania produktów, jednak często funkcjonowanie firmy oparte jest na przestarzałych procesach i procedurach. Nowoczesny system do zarządzania danymi może pomóc w kontroli istniejących procesów i przepływów pracy, a następnie wyeliminować, zastąpić lub zautomatyzować nieprzystające procesy, takie jak na przykład ręczne tworzenie listy materiałowej (BOM) lub sprawdzanie poprawek na rysunkach. Odpowiednie narzędzie pomoże w zidentyfikowaniu wszystkich zadań, które można zautomatyzować lub po prostu wyeliminować.

Właściwe zarządzanie danymi poprawia zdolność firmy do wydajnego zarządzania, zabezpieczania, wyszukiwania oraz wykorzystywania danych CAD. A to duża oszczędność czasu całego zespołu i skrócenie procesu powstawania nowych produktów. W ramach opracowywania, produkcji i wprowadzania produktu na rynek, producenci tracą znaczną ilość czasu związanego z pytaniami i nieporozumieniami dotyczącymi danych. Dzięki odpowiedniemu systemowi obsługującemu zautomatyzowane, sformalizowane przepływy pracy, producenci mogą wykryć nieznane wcześniej przypadki utraty czasu.

Wykorzystanie istniejących zasobów w celu zwiększenia wydajności nie musi wiązać się z dłuższą i cięższą pracą. Wręcz przeciwnie – dzięki zintegrowanemu systemowi do zarządzania danymi, automatyzacja pozwoli pracownikom osiągnąć więcej w tym samym czasie – mówi Adrian Michałuszko z DPS Software – Właściwe zarządzanie danymi przyspiesza także czas wprowadzenia nowych produktów na rynek, co w dzisiejszych czasach może stanowić o przewadze konkurencyjnej.

Adrian Michałuszko - wypowiedź DPS Software

Większą produktywność małe i średnie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć także dzięki poprawie elastyczności, a skrócenie czasu realizacji projektu lub dostawy stanie się kluczowym czynnikiem sukcesu wielu producentów produktów na zamówienie. Zautomatyzowane przepływy pracy wspierane przez zintegrowany system PDM mogą radykalnie skrócić zarówno rozwój oferty, jak i produktu, zapewniając inżynierom szybkość działania i elastyczność.

Korzyści systemu PDM doceniają firmy, które na co dzień korzystają z tego rozwiązania. Jedną z nich jest działająca na rynku technologii przyrostowych firma 3D Lab, producent urządzenia ATO Lab, pierwszego na świecie atomizera nowej generacji do produkcji proszków metali.

PDM to narzędzie, które przede wszystkim umożliwia płynne działania zespołowe wewnątrz firmy. Usprawnia procesy przepływu dokumentacji oraz zwiększa efektywność działań projektowych – mówi Paweł Wesołowski z firmy 3D Lab – SOLIDWORKS PDM umożliwia między innymi kontrolę dokumentacji technicznej czy zaprojektowanych modeli. Pozwala na wyeliminowanie podstawowych błędów projektowych.  Wprowadza porządek w zbiorach dokumentacji projektowej.

Dzięki szybkości i elastyczności zapewnianej np. przez zintegrowany system PDM, planowanie produkcji może rozpocząć się równocześnie z końcowymi etapami rozwoju produktu. Zarówno pracownicy ds. rozwoju produktu, jak i pracownicy produkcyjni mogą skuteczniej współpracować przed wydaniem produktu do produkcji, będą więc potrzebowali mniej czasu na planowanie produkcji.

Kolejną funkcją systemu do zarządzania danymi CAD zwiększającą produktywność firmy jest możliwość równoczesnego opracowywania produktów i dokumentacji. Zamiast czekać na wyprodukowanie produktu w celu opracowania treści instrukcji obsługi i innych form dokumentacji produktu, producenci mogą wykorzystać system PDM do zaplanowania równoległego przepływu pracy. Produkty i towarzysząca im dokumentacja będą opracowywane w tym samym czasie, a zmiany w projekcie będą automatycznie aktualizowane.

Podsumowując temat produktywności (inaczej wydajności procesu produkcji), warto przytoczyć wyniki wspomnianego już badania przeprowadzonego przez firmę Tech-Clarity. Okazuje się, że zarządzanie danymi CAD pomaga nawet najmniejszym firmom. Badacze wykorzystali benchmarking „Performance Banding”, identyfikując 25% firm osiągających najlepsze wyniki.

Zarządzanie danymi projektowymi wykres

W ramach badania przeanalizowano technologię, którą małe firmy wykorzystują do zarządzania zadaniami i projektami związanymi z rozwojem produktów. Następnie sprawdzono, czy firmy te korzystają z wszelkiego rodzaju rozwiązań do zarządzania danymi projektowymi, w tym PLM, PDM lub CAD/zarządzanie danymi projektowymi. Wyniki porównano z wynikami w zakresie skuteczności rozwoju produktów. Wnioski z badania wskazują, że małe firmy (zatrudniające do 5 inżynierów), które osiągają najlepsze wyniki, są około dwukrotnie bardziej skłonne do korzystania z systemów PDM lub PLM i rzadziej wykorzystują mniej wydajne rozwiązania, takie jak dyski sieciowe.

W kolejnym artykule omówimy podstawowe błędy i problemy wynikające z niewłaściwego zarządzania danymi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    Kreator oferty

    Zastanawiasz się które oprogramowanie sprosta Twoim oczekiwaniom? Skorzystaj z kreatora oferty.

    Potrzebujesz dodatkowej konsultacji?
    Skontaktuj się z nami